השמאל הקיצוני בישראל: פיגוע אסטרטגי

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

השמאל הקיצוני בישראל: פיגוע אסטרטגי

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

על כך שהשמאל הקיצוני בישראל הוא גאולי כבר הרביתי לכתוב במאמריי הקודמים. הצגתי את הטיפוס האישיותי הטנטלי, שבמענה לצורכי נפש 'איחודיים' הוא מרומם את עצמו בערכים ובאידאולוגיות, ובכך הוא מגשים את שאיפתו הבלתי מודעת לגאולה. כך גם על תשוקתם הבלתי מודעת של אנשי השמאל לשליטה ולריבנות על המציאות. שליטה שגלומים בה יסודות פשיסטיים. וטרחתי לציין שבאופן אבסורדי, ומה יותר אבסורדי מהחיים עצמם, השמאל הקיצוני בדפוסי פעולתו הוא תמונת מראה של הימין הקיצוני. הוא דומה לו כמו שתי טיפות מים. אותו ימין המכונה בפיו גזען, פשיסטן, שטאזי שואף לאפרטהייד וכל כולרה אחרת.

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. צילם קמאל קדומי

אך, לא דיברנו על כך שמעשיו הנוראים והאיומים בשנים האחרונות נגד מדינת ישראל הוא קרב המאסף שלו עם המציאות ועם אבדן בכורתו בציבוריות הישראלית מזה דור. הוא הקרב האחרון בתבוסת האליטה היומרנית והעקרה הזו, שמשכנה, לא במקרה, וקורת הגג שלה היא האקדמיה וקהילת עושי התרבות בישראל. ומה יותר מתאים לבריחה מן המציאות ובריחה מאחריות מאשר מקומות אלה.

זה קרב קשה ואכזר. פרופסורים ודוקטורים למיניהם, ואנשי תרבות וספרות בכירים, מעורבים בו. אנשים יקרים שנשבו בקסם הגאולי המשכר הזה, ונדמה להם שמעמדם ובכירותם מקנה להם באופן אוטומטי יכולות וחכמה שלאיש בישראל אין אותם. זהו הכשל היסודי בו נחנה אותה אליטה מתנשאת ומשתחצנת.

זוזו הצידה. הגיע זמן גאולתנו. והנה משה רבנו לפניכם בדמותם של אותם נשגבים ונאצלים וגדולים ממידת אדם. מטה קסמים בידיהם ושמו בישראל הערכים האוניברסליים. ובאה גאולה לעולם.

וכולנו אספסוף נבער שאליטה זו באה להצילנו מאובדננו. הם אשר יורו לנו את דרכנו במחשכי החיים. זו הבשורה מבית מדרשו של השמאל הקיצוני בישראל. הישו היהודי החדש. ובשם הערכים האוניברסליים מותר להם הכול. הם יגייסו כספים מאויבי ישראל ברחבי העולם, יקימו עמותות וקרנות שיחתרו נגד המדינה ויפיצו את דיבת הארץ רעה בקרב הגויים. מותר להם. זו שעת משיח, בה נשברים כל כללי המשחק ומהומה וכאוס גדול סובבים כל.

בהחלט ניתן להגדיר את התופעה הקשה הזאת כפיגוע אסטרטגי השקול בעוצמתו לרצח רבין. תופעה שמזמן כבר חרגה מבודדים סהרוריים בתוכנו. זו התארגנות שמקבלת יותר ויותר דפוסים של פוטש, הסתת הציבור ואולי גם עבירה על חוקי המדינה. חופש דיבור כן, אך פעילות חתרנית מוצהרת נגד המדינה בשום פנים ואופן. ואת רשימת מובילי התנועה הזו ניתן לראות מעל כל במה תקשורתית, כולל כמובן הרשתות החברתיות באינטרנט, ולא אמנה אותה כאן.

וכפי שכבר התנסחתי במאמריי הקודמים, לב העניין נעוץ בשאלה הפלשתינית. השמאל הקיצוני סבור שיש להקים מדינה פלשתינית בגבולות 67 וירושלים המזרחית בירתה. ואילו רבים בתוכנו סבורים שהמציאות השתנתה ותפיסת שתי המדינות אין לה עוד תוקף. ויישומה רק יחמיר עוד יותר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ויאיים על עצם קיומה. כמובן שאין בהשקפה זו כדי לומר שיש להקים מדינה דו לאומית. בהחלט ישנן גם אפשרויות נוספות.

הכלי המשמש את השמאל הקיצוני במלחמתו במדינת ישראל הוא מלת הקסם "כיבוש". כי מה נורא יותר מכיבוש, ובמיוחד שזה משתלב יוצא מן הכלל עם מודל הערכים האוניברסליים. זה בדיוק המקום בו באים לידי ביטוי בולט הדחף הגאולי של השמאל ורצונו הבלתי מודע לשליטה ולריבונות על המציאות.

כל ניסיון לנהל עם חבורה זו שיח אסטרטגי ומקצועי על המציאות סביבנו, על האסלם והערביות וכו' נידון מראש לכישלון. כיבוש כיבוש ועוד פעם כיבוש זה מה שתשמע מהם. ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

על כך שהשמאל הקיצוני בישראל הוא גאולי כבר הרביתי לכתוב במאמריי הקודמים. הצגתי את הטיפוס האישיותי הטנטלי, שבמענה לצורכי נפש 'איחודיים' הוא מרומם את עצמו בערכים ובאידאולוגיות, ובכך הוא מגשים את שאיפתו הבלתי מודעת לגאולה. כך גם על תשוקתם הבלתי מודעת של אנשי השמאל לשליטה ולריבנות על המציאות. שליטה שגלומים בה יסודות פשיסטיים. וטרחתי לציין שבאופן אבסורדי, ומה יותר אבסורדי מהחיים עצמם, השמאל הקיצוני בדפוסי פעולתו הוא תמונת מראה של הימין הקיצוני. הוא דומה לו כמו שתי טיפות מים. אותו ימין המכונה בפיו גזען, פשיסטן, שטאזי שואף לאפרטהייד וכל כולרה אחרת.

ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. צילם קמאל קדומי

אך, לא דיברנו על כך שמעשיו הנוראים והאיומים בשנים האחרונות נגד מדינת ישראל הוא קרב המאסף שלו עם המציאות ועם אבדן בכורתו בציבוריות הישראלית מזה דור. הוא הקרב האחרון בתבוסת האליטה היומרנית והעקרה הזו, שמשכנה, לא במקרה, וקורת הגג שלה היא האקדמיה וקהילת עושי התרבות בישראל. ומה יותר מתאים לבריחה מן המציאות ובריחה מאחריות מאשר מקומות אלה.

זה קרב קשה ואכזר. פרופסורים ודוקטורים למיניהם, ואנשי תרבות וספרות בכירים, מעורבים בו. אנשים יקרים שנשבו בקסם הגאולי המשכר הזה, ונדמה להם שמעמדם ובכירותם מקנה להם באופן אוטומטי יכולות וחכמה שלאיש בישראל אין אותם. זהו הכשל היסודי בו נחנה אותה אליטה מתנשאת ומשתחצנת.

זוזו הצידה. הגיע זמן גאולתנו. והנה משה רבנו לפניכם בדמותם של אותם נשגבים ונאצלים וגדולים ממידת אדם. מטה קסמים בידיהם ושמו בישראל הערכים האוניברסליים. ובאה גאולה לעולם.

וכולנו אספסוף נבער שאליטה זו באה להצילנו מאובדננו. הם אשר יורו לנו את דרכנו במחשכי החיים. זו הבשורה מבית מדרשו של השמאל הקיצוני בישראל. הישו היהודי החדש. ובשם הערכים האוניברסליים מותר להם הכול. הם יגייסו כספים מאויבי ישראל ברחבי העולם, יקימו עמותות וקרנות שיחתרו נגד המדינה ויפיצו את דיבת הארץ רעה בקרב הגויים. מותר להם. זו שעת משיח, בה נשברים כל כללי המשחק ומהומה וכאוס גדול סובבים כל.

בהחלט ניתן להגדיר את התופעה הקשה הזאת כפיגוע אסטרטגי השקול בעוצמתו לרצח רבין. תופעה שמזמן כבר חרגה מבודדים סהרוריים בתוכנו. זו התארגנות שמקבלת יותר ויותר דפוסים של פוטש, הסתת הציבור ואולי גם עבירה על חוקי המדינה. חופש דיבור כן, אך פעילות חתרנית מוצהרת נגד המדינה בשום פנים ואופן. ואת רשימת מובילי התנועה הזו ניתן לראות מעל כל במה תקשורתית, כולל כמובן הרשתות החברתיות באינטרנט, ולא אמנה אותה כאן.

וכפי שכבר התנסחתי במאמריי הקודמים, לב העניין נעוץ בשאלה הפלשתינית. השמאל הקיצוני סבור שיש להקים מדינה פלשתינית בגבולות 67 וירושלים המזרחית בירתה. ואילו רבים בתוכנו סבורים שהמציאות השתנתה ותפיסת שתי המדינות אין לה עוד תוקף. ויישומה רק יחמיר עוד יותר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ויאיים על עצם קיומה. כמובן שאין בהשקפה זו כדי לומר שיש להקים מדינה דו לאומית. בהחלט ישנן גם אפשרויות נוספות.

הכלי המשמש את השמאל הקיצוני במלחמתו במדינת ישראל הוא מלת הקסם "כיבוש". כי מה נורא יותר מכיבוש, ובמיוחד שזה משתלב יוצא מן הכלל עם מודל הערכים האוניברסליים. זה בדיוק המקום בו באים לידי ביטוי בולט הדחף הגאולי של השמאל ורצונו הבלתי מודע לשליטה ולריבונות על המציאות.

כל ניסיון לנהל עם חבורה זו שיח אסטרטגי ומקצועי על המציאות סביבנו, על האסלם והערביות וכו' נידון מראש לכישלון. כיבוש כיבוש ועוד פעם כיבוש זה מה שתשמע מהם. ובשם אותם ערכים נעלים נעלה כולנו על מוקד העולם כשאהידים במלכות הערכים האוניברסליים וייתם קיומנו כאן באחת. זו הבשורה מבית היוצר של השמאל הקיצוני בישראל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן