העליון: נדחתה עתירתו של העיתונאי אורי משגב כנגד אביחי מנדלבליט

שופט העליון אורי שוהם דחה הערב את עתירתו של העיתונאי שדרש להורות ליועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום או לחילופין להעביר את השימוע לרעיית ראש הממשלה לגורם אחר בשל ניגוד עניינים. משגב: "מקבל את הכרעת העליון – יש שופטים בירושלים"

Print Friendly

בית המשפט העליון דחה הערב (שלישי) את עתירתו של העיתונאי אורי משגב שתבע מבית המשפט להורות מהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפעול להגשת כתב אישום כנגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ולהימנע משיהוי עקב החלטת היועהמ"ש להקדים שימוע שיערך לנתניהו קודם להגשת כתב האישום. שופט בית המשפט אורי שוהם נימק את החלטתו לדחות את העתירה בכך כי "העתירה אינה מגלה עילה להתערבותנו. משכך, יש לדחות את העתירה על הסף". במילים פשוטות שופט העליון סבור כי כלל הטענות בעתירתו של שוהם אנן מספקות כדי שבית המשפט יורה למדלבליט על ביטול השימוע לשרה והגשת כתב האישום כנגדה בפרשת המעונות. גם השיהוי הרב של ההחלטות בתיק זה לא שכנע את בית המשפט כי יש להיענות לעתירתו של משגב.

למרות השיהוי בתיק מאז 2015 ועד כה – אין לבית המשפט מקום להתערב

"עם זאת, אציין כי בנסיבות שלפנינו ההחלטה על פתיחה בחקירה פלילית בפרשת המעונות התקבלה על ידי היועץ המשפטי הקודם עוד בשנת 2015, ומשמוּנה המשיב לתפקיד, הוא נטל לידיו את המשך הטיפול בפרשה", כותב שוהם בהחלטתו, "הטעם למעורבותו של המשיב בחקירת הפרשה, ובהמשך בעריכת השימוע ובהחלטה אם להגיש בעקבותיו כתב אישום, מובן, בנסיבות העניין. חקירת האפשרות לביצוען של עבירות פליליות, לכאורה, על ידי רעיית ראש הממשלה במעונו הרשמי של ראש הממשלה כרוכה ברגישות ציבורית רבה ונלווׂת לה, ולהמשך ההליכים בעניינה, ככל שיהיו כאלה, השלכות ציבוריות נכבדות". לאמור בית המשפט גם מבין  את הרגישות הרבה     שנוקט היועץ המשפטי לממשלה בכל הקשור בהעמדת רעיית ראש הממשלה לדין.

"התערבות בשיקול דעתו של היועץ המשפטי שמורה למקרים חריגים ביותר, ובין היתר, בנסיבות בהן החלטתו של היועץ המשפטי התקבלה בחוסר סבירות קיצוני, בחוסר תום לב, או על יסוד שיקולים זרים …. במקרה שלפנינו לא הצביע העותר על טעם מבורר להתערבות בהחלטת המשיב לערוך שימוע למשיבה, בעצמו". קבע השופט.

מימין לשמאל - מנדלבליט, משגב ושוהם

מימין לשמאל - מנדלבליט, משגב ושוהם

השופט: קשריו של מנדלבליט עם בני הזוג נתניהו אינם סיבה לדאגה

לטענת משגב סנוגע לקשריו של מנדלבליט עם בני הזוג נתניהו עוד כשמונה לתפקיד מזכיר הממשלה וקודם לכך הגיב השופט כי הוא סמוך ובטוח שמנדלבליט יעשה את עבודתו נאמנה.

"לא מצאתי טעם להידרש לטענות העותר בדבר קשריו הקודמים של המשיב עם ראש הממשלה והמשיבה, ושאלת השפעתם על עריכת השימוע למשיבה. בית משפט זה נדרש בעבר לטענות בדבר ניגוד עניינים של המשיב, המונע ממנו לעסוק בחקירות פליליות של ראש הממשלה, ואלו נדחו", כתב שוהם.

"כזכור החליט בית משפט זה בהרכב חמישה שופטים בבג"ץ 43/16 הנזכר לדחות עתירות כנגד מינויו של ד"ר מנדלבליט ליועץ משפטי לממשלה. זו ההכרעה המחייבת. ממנה עולה כי ליועץ המשפטי ניתן לעסוק בכל נושא, לרבות כאלה שבהם היה מעורב כמזכיר הממשלה בכובע מקצועי. חזקה על היועץ המשפטי כי ימנע עצמו מטיפול במה שהיה מעורב בו באופן החורג מהתנהלות מקצועית כאמור, אך לא מצאנו דופי בהודעת משיבי המדינה בהקשר זה", פסק שוהם בהחלטתו לדחיית העתירה.
בעתירתו שהוגשה בתחילת  החודש טען משגב בין השאר כי "
לאורך כל הדרך, בחר משיב 1 (מנדלבליט – א.מ) ללוות את הפרשה ולהוביל בעצמו את הטיפול בתיק. בכך המשיך את דרכו של קודמו בתפקיד, היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, שהורה בזמנו על פתיחת חקירה פלילית בפרשה. יודגש: הגברת נתניהו איננה נבחרת ציבור ואינה ממלאת תפקיד רשמי כלשהו. אולם לבחירה זו של וינשטיין ומנדלבליט היה היגיון כל עוד שררה הנחה שייתכן ובפרשה יהיה מעורב גם ראש הממשלה נתניהו, ואז יהפוך תיק החקירה לבעל רגישות ציבורית גבוהה (ראש הממשלה נתניהו והמשיבה 2 הנם זוג נשוי המתגורר יחד ומקיים משק בית משותף במעונות הרשמיים המשמשים למגורי ראש הממשלה ומשפחתו). אלא שעם השלמת החקירה והגשת סיכומי המשטרה הוברר שראש הממשלה אינו נאשם בפלילים בפרשה", כתב משגב.

תביעתו של העיתונאי מבית המשפט כי לחילופין, במידה ובכל זאת יש מקום לבצע שימוע לשרה, על בית במשפט להורות למנדלבליט להפסיק להתמהמה ולהעביר את השימוע לפרקליט המדינה נדחתה.
משגב טען כי היות ו"נקבע בהנחיה כי אישור מראש של היועץ להגשת כתב אישום נדרש כאשר כתב האישום מוגש נגד "רשות מקומית, ראש רשות מקומית או נבחר אחר של הרשות המקומית". יודגש: משיבה 2 והעבירות שבהן היא חשודה אינן עונות לאף אחת מההגדרות. בנוסף, בהנחיה הובהר כי "היועץ המשפטי לממשלה רשאי להסמיך את פרקליט המדינה או המשנים לו לאשר הגשת כתב אישום, שאישורו נדרש על פי הנחיה זו שלא מכוח החוק, לגבי עניין או סוגי עניין מסוימים", נדחתה על הסף כשבית המשפט העיר כי בעניין זה בית המשפט בטוח שהיועץ המשפטי שיפעל כנדרש:
"
הדברים נכונים , ביתר שאת, שעה שאין מדובר בחקירה או בשימוע בעניינו של ראש הממשלה עצמו, וחזקה על המשיב כי יפעל, גם בנסיבות דנן, באופן מקצועי וחסר פניות". פסק שוהם. וכאמור  דחה על הסףאת העתירה על רבדיה השונים. עם זאת, בית המשפט לא נענה לדרישת שרה נתניהו ועורכי דינה לפסוק להם הוצאות.

משגב: קיוויתי לתוצאה אחרת, ידעתי שהסיכויים לכך נמוכים ואני מקבל את הכרעת בית המשפט העליון. יש שופטים בירושלים"

"כבוד השופט אורי שהם, בשבתו בבית המשפט העליון, דחה כרגע על הסף את עתירה 88/18, ללא הטלת הוצאות משפט על העותר כפי שביקשו המשיבים 1 ו-2 (הקטגור והסנגור של הנאשמת). לפיכך ייערך מחר כמתוכנן השימוע הפלילי לנאשמת שרה נתניהו, באמצעות עורכי דינה, בפרשת המעונות, על ידי היועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו, שכיהן כמזכיר הממשלה של בעלה וכעת מכהן כיועץ המשפטי לממשלה של בעלה" הגיב להחלטה הערב משגב בדף הפייסבוק שלו, "קיוויתי לתוצאה אחרת, ולפחות להזדמנות לשטוח את טיעוניי בפני הרכב שופטים של בג"צ במסגרת דיון מסודר, אבל ידעתי שהסיכויים לכך נמוכים ואני מקבל את הכרעת בית המשפט העליון. יש שופטים בירושלים". בנוגע להחלטה גופה כותב העיתונאי: "את התייחסותי המפורטת לתשובת מנדלבליט ולהכרעת השופט אפרסם בקרוב. בכוונתי להמשיך להילחם בכל דרך שאמצא לנכון נגד השחתת מדינת ישראל, ארצי ומולדתי האהובה. תיקי החקירה של ראש הממשלה נתניהו עוד לפנינו, ואני מבטיח שאני ואחרים נמשיך לעשות הכל כדי ששלטון החוק ימוצה עמו"


 

Print Friendly

על אודות אליק מאור

ראש דסק חדשות - עיתונאי בעל וותק מעל 35 שנה.
פוסט זה פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, משפט, פליליים, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.