המשטרה ממליצה – שוחד והפרת אמונים. נתניהו: לא יהיה כלום

ראש הממשלה מואשם בקבלת שוחד של מיליון שקלים. לפיד יעיד מטעם התביעה. אמסלם ללפיד: אתה שטינקר. אהוד ברק ואליעד שרגא קוראים לנתניהו להכריז על נבצרות זמנית. יואל חסון פנה למנדלבליט: פעל בדחיפות לקבל החלטה ואל "תסחוב" זמן. מפגינים בבלפור: נתניהו תתפטר. נתניהו לא חושב שזה נגמר – אני בטוח שמנדלבליט יכריע שאין כלום

Print Friendly

משטרת ישראל הודיעה הערב (שלישי) כי סיימה את חקירות תיק 1000 ותיק 2000. על פי המשטרה "תיק 1000" עסק בחשד לכאורה לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים על ידי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן ואיש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר, אשר העניקו לו במהלך השנים, טובות הנאה מסוגים שונים.

"תיק 2000" עסק בחשד לכאורה לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים על ידי ראש הממשלה ועל ידי מו"ל עיתון "ידיעות אחרונות" ובעל השליטה בעיתון מר ארנון (נוני) מוזס, בכל הנוגע למערכת יחסים ביניהם סביב בלימת התעצמותו של עיתון "ישראל היום" באמצעות חקיקה ודרכים אחרות.

במחצית הראשונה של  שנת 2016, התקבלו חומרים ממגוון גורמים ומקורות שהעלו חשדות למרמה והפרת אמונים וקבלת טובות הנאה מצד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. אישור היועץ המשפטי לממשלה להתחיל בתהליך בדיקה ניתן ביולי 2016. בהמשך ולאחר שהונחה תשתית מספקת אשר הצדיקה פתיחה בחקירה פלילית, אישר היועץ המשפטי לממשלה בדצמבר 2016 לפתוח בחקירה בעניינים שפורטו לעיל.

החשדות חייבו חקירה מורכבת ומאומצת, שבוצעה על ידי צוות החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בליווי הדוק של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. התיקים מכילים כ 180הודעות שנגבו מ 80 עדים; כמו כן, 6 מעורבים נחקרו במסגרת בקשות לעזרה משפטית שהועברו למדינות זרות  (חיקורי דין מחוץ למדינת ישראל). חלק מחיקורי דין אלה התמשכו זמן רב בגין קשיים שונים שעלו לממשם מסיבות שאינן תלויות במדינת ישראל.

משטרה מציינת כי פעולות החקירה בוצעו כמקובל בכפוף לאישורים שניתנו על ידי פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בהתאם להתקדמות החקירה וממצאיה. מסיבה זו טוענים משפטנים כי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט לא יוכל למשוך זמן רב את הטיפול בהמלצות המשטרה, היות החקירה כולה התפתחה תחת שרביטו. 

תיק 1000- מתת ותמורה

כאמור, תיק 1000 עוסק במתת שקיבל ראש הממשלה ובתמורה שניתנה כגומלין.

חקירת תיק 1000 החלה בנושא קבלת הטובין על ידי ראש הממשלה כאשר בשלב הראשון טרם זוהו חשדות לאינטרסים משמעותיים של אנשי עסקים אלה וחשד לתמורה שקיבלו.

עם התקדמות החקירה ומשזוהתה סדרת חשדות לגבי התמורה שניתנה בגין הטובין, הפכה החקירה בהדרגתיות למורכבת ונרחבת הרבה יותר וחייבה חקירת שורה ארוכה של עדים, כולל בעת האחרונה. חקירות אלה, שכללו בין היתר גם חקירות של עדים רבים, חיקורי דין בחו"ל ועוד, הניבו ערך ראייתי רב בטיבו ובעוצמתו, הכל במטרה להגיע לחקר האמת ולחשוף את המוטיבציות והאינטרסים השונים שסופקו בגין מתן הטובין.

על פי ממצאי החקירה, במשך כעשור, החל משנת 2007 ועד לשנת 2016, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ובני ביתו, קיבלו טובין- סיגרים, שמפניות ותכשיטים משני אנשי העסקים, או על ידי מי מטעמם, בסכומים המצטברים לכדי מאות אלפי שקלים.

שווי הטובין שקיבל ראש הממשלה על פי החשד מצטבר לסכום של כ- 1,000,000 ₪ על פי הפירוט הבא: שווי הטובין ממר מילצ'ן הגיע לכדי כ- 750,000 ₪ ושווי הטובין ממר פאקר, אשר ניתנו למר נתניהו החל משנת 2014, הגיע לכדי כ- 250,000 ₪. עיקר המתת ממר פאקר התחיל מרגע ששני אנשי העסקים החליטו להתחלק ביניהם בהוצאות על ראש הממשלה.

עם היבחרו של נתניהו לראשות הממשלה בשנת 2009, עלו היקף ותדירות העברת הטובין באופן משמעותי.

מן החקירה עלה כי הטובין הוענקו לראש הממשלה, על רקע תפקידו כראש הממשלה וכשר התקשורת בתקופה הרלוונטית, ובתמורה לפעילות שלו, במישרין או בעקיפין, לקידום עניינים שונים אשר באו להיטיב עם מר מילצ'ן בעסקיו, במצבו הכלכלי, במעמדו או בשימור המוניטין שלו.

כמו כן, ממצאי החקירה העלו כי מערכת היחסים בין ראש הממשלה למר מילצ'ן היתה מערכת יחסים שוחדית העולה לכדי עבירה פלילית ולא מערכת יחסים תמימה בין חברים. למותר לציין כי מערכת יחסים במסגרתה עובד ציבור או נבחר ציבור מקבל טובות הנאה ממאן דהוא (גם אם הוא חבר), ובמקביל משתמש בסמכויותיו, כוחו והשפעתו על מנת לקדם את ענייניו של אותו אדם, אסורה על פי חוק.

עיקרי החשדות שנחקרו:

"חוק מילצ'ן"- על פי החשד,  ראש הממשלה פעל לקדם את הארכת פטור ממס לתושב חוזר, מעל 10 שנים, הטבה שיש לה ערך כלכלי רב עבור מילצ'ן. על פי החשד, ראש הממשלה פנה בענין לגורמי משרד האוצר, אולם אנשי האוצר בלמו את קידום הנושא בהסבר כי ההטבה כאמור איננה עולה בקנה אחד.

ויזה לארה"ב- על פי החשד ראש הממשלה פעל על מנת לסייע למילצ'ן בהסדרת הויזה שלו לארה"ב לאחר שהתגלה קושי בהארכת הויזה. זהו נושא בעל משמעויות כלכליות מרחיקות לכת עבור מילצ'ן. על פי החשד ראש הממשלה יזם פנייה בנושא לגורמי ממשל אמריקאים ובכללם מזכיר המדינה האמריקאי ושגריר ארה"ב בישראל דאז.

"רשת-קשת"- על פי החשד ראש הממשלה פעל על מנת לקדם את כניסתו של מר מילצ'ן כבעל מניות בערוץ 2 "המאוחד", השקעה שמילצ'ן חפץ בה כלכלית. על פי החשד ראש הממשלה פעל בנושא אל מול גורמי משרד התקשורת בעודו מכהן כשר התקשורת.

"מיזם טאטא"- על פי החשד, פעל ראש הממשלה לטובת מיזם מסחרי שמילצ'ן היה מעוניין בקידומו כחלק משותפות שלו עם איש עסקים הודי (טאטא). על פי החשד ראש הממשלה פעל וניסה לקדם את הנושא לבקשת מילצ'ן אל מול גורמים במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, אשר הביעו את התנגדותם לקידום הפרויקט..

"ערוץ 10"- על פי החשד, פעל ראש הממשלה בניגוד לחוק כאשר עסק במסגרת תפקידו בענייני ערוץ 10 על אף שהיה מודע לכך כי מר מילצ'ן חברו, הוא בעל מניות בערוץ.

סיכום תיק 1000- מתת ותמורה:

המשטרה הודיעה כי עם סיום החקירה עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה בתיק זה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות כנגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לביצוע עבירה של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן ועבירה של מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר.כנגד מר מילצ'ן עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של מתן שוחד.

תיק 2000:

תיק 2000 עוסק בחשדות ליחסים שוחדיים בין ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לבין מר ארנון (נוני) מוזס. החקירה התמקדה בממשק נקודתי בין השניים בתקופת טרום הבחירות כפי שיובא להלן.

על פי ממצאי החקירה, החל משנת 2009 ומאז במהלך השנים, קיימו נתניהו ומר מוזס דין ודברים ביניהם, במפגשים אישיים, במסגרתם דנו בסיוע האחד לשני, כ"עסקת חליפין" בקידום ענייניהם. במסגרת זאת דובר אודות סיועו של מר מוזס לנתניהו בביסוס מעמדו כראש הממשלה באמצעות סיקור חיובי ואוהד בעיתון "ידיעות אחרונות", זאת בתמורה לסיועו של ראש הממשלה למר מוזס בקידום האינטרסים הכלכליים של "ידיעות אחרונות" על ידי יוזמה ותמיכה במהלכים לבלימת התעצמותו של העיתון "ישראל היום".

עוד העלו ממצאי החקירה כי הצדדים נקטו פעולות בפועל לקידום האינטרסים אחד של האחר בהמשך להבנות שהושגו ביניהם, או לכל הפחות הציגו מצג האחד כלפי השני כאילו פעלו כאמור.

החקירה התבססה על שתי הקלטות שנעשו ביוזמת ראש הממשלה ובוצעו בחשאי במכשיר הסלולארי הנייד של ארי הרו במעון ראש הממשלה בירושלים. ההקלטות מתעדות מפגשים בין ראש הממשלה מר בנימין נתניהו למו"ל ידיעות תקשורת, מר נוני מוזס. מתוכן הדברים שהוקלטו עולים חשדות שבהם התמקדה חקירה זו.

על פי החשדות (כפי שעלו מן ההקלטות) ראש הממשלה ומו"ל "ידיעות אחרונות" עסרו בבחינת האינטרסים הצולבים ויזמו מהלכים משותפים שנועדו למקסם את האינטרסים איש של רעהו ועסקו במספר כיווני פעולה שלובנו בין השניים:

·        * תמיכת ראש הממשלה ב"חוק ישראל היום".

·                 *   צמצום תפוצת "ישראל היום".

·                * ביטול הוצאת מהדורת סוף השבוע של "ישראל היום".

לדברי המשטרה, בנוסף על הפעולות הללו פעל ראש הממשלה לתווך בין מו"ל "ידיעות אחרונות" לבין בעלי הון, לרכישת "ידיעות אחרונות", זאת בעודו מכהן כשר התקשורת.

סיכום תיק 2000:

כאמור, עם סיום החקירה, עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגד ראש הממשלה, לביצוע עבירות של בקשת שוחד ומרמה והפרת אמונים.

נגד מו"ל "ידיעות אחרונות", מר ארנון (נוני) מוזס, עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של הצעת שוחד.

נתניהו: אני יודע את האמת. גם הפעם הדברים יסתיימו בלא כלום

כצפוי,  נתניהו התכונן מזה זמן רב לפרסום מסקנות המשטרה ומיד עם פרסום המלצות המשטרה על נתניהו לשידור חי בו התנער מדברי המשטרה טען כי אין בהם כלום, וכי הוא מאמין לא יוגש נגדו כתב אישום. בים השאר אמר נתניהו – ״את כל חיי הקדשתי למדינת ישראל. אני חש מחויבות להמשיך לבנות את המדינה. אני לא עובד בשביל סיגרים מחבר או סיקור תקשורתי. היום הזה לא שונה ממה שעובר עלי ב- 20 שנה האחרונות.

לא פחות מ-15 חקירות ובדיקות נפתחו בשנים האחרונות נגדי. כולם נפתחו בכותרות מפוצצות ושידורים חיים באולפנים. הכל הסתיים בלא כלום. אני יודע את האמת. גם הפעם הדברים יסתיימו בלא כלום״.

״ישראל היא מדינת חוק ועל פי החוק לא המשטרה היא קובעת. יותר ממחצית המלצות המשטרה לא מתקבלות ומסתיימות בלי כלום. העלילו עלי ששלחתי חוקרים והפעלתי גורמים בלונדון״.

היום הזה לא שונה מימים אחרים שעברו עלי ב 20 שנה האחרונות. מאז שנבחרתי לא עבר יום שלא הוטחו בי טענות. בי באשתי ובילדיי כדי לפגוע בי. זה כואב לי", אמר ראש הממשלה.

הכל תלוי במנדלבליט (צילום: לע"מ)

הכל תלוי במנדלבליט (צילום: לע"מ)

דקות ספורות אחר הופעתו של נתניהו בפני התקשורת, העלו זה אחר זה נאמני נתניהו את תגובותיהם החריפות. יו"ר הקואליציה דוד אמסלם תקף  וטען כי לו ולאזרחי ישראל שאינם מגיעים לרוטשילד, ברור מה תהיה תוצאת ההמלצות". שר התיירות יריב לוין תקף בחריפות את  ח"כ יאיר לפיד שישמש כעד בפרשיית תיק 2000 ואמר : "בושה וחרפה שהעד המרכזי נגד ראש הממשלה נתניהו הוא הפוליטיקאי יאיר לפיד שמנסה כבר שנים להחליף אותו בתפקיד", שרת התרבות מירי רגב השתלחה לפיד ואמרה: "החידוש היחידי הערב – הוא חשיפת פניו האמיתיות של יאיר לפיד – פוליטיקאי כושל שהעדיף להצטרף למניפי הגיליוטינה ברוטשילד ולנסות להפיל את נתניהו ואת הליכוד".

יו"ר הקואליציה דודי אמסלם: "אין שום דבר חדש. המטרה סומנה כבר לפני כשנתיים. נורו עשרות חיצים לעבר המטרה בתקווה שאחד מהם יגיע ליעד ולאחר שהפכו כל אבן, בכל פינה בעולם – המשטרה עשתה הכל כדי להשיג את המטרה. על פי הבנתי, מדובר בהליך לא לגיטימי שמסכן כל מדינה דמוקרטית בעולם. שלטון מחליפים במדינה דמוקרטית בקלפי ולא באמצעות הצבא או המשטרה. במהלך הדיונים בוועדת הפנים על חוק ההמלצות, עלה הנתון המדהים שקרוב ל 80 אחוז מהמלצות המשטרה נדחות על ידי הפרקליטות. אני מקווה שהם ישקלו את הראיות בכובד ראש, לי ולחלק גדול מאוד מאזרחי המדינה שאינם מגיעים לרוטשילד, ברור מה אמורה להיות ההחלטה.  באף מדינה דמוקרטית בעולם לא היו מעזים ולא מעלים על דעתם בשום אופן לזמן ראש ממשלה מכהן ולחקור אותו האם הוא קיבל בקבוקי יין, שוקולדים או סיגרים מחבר שלו – עד אנה נבוא?"

שר התיירות יריב לוין:  ״הערב נחשף המהלך הבזוי לביצוע הפיכה שלטונית נגד רצון הבוחר. בושה וחרפה שהעד המרכזי נגד ראש הממשלה נתניהו הוא הפוליטיקאי יאיר לפיד שמנסה כבר שנים להחליף אותו בתפקיד. לפיד שהפסיד פעמיים בבחירות מנסה לכבוש את השלטון על ידי עדות חסרת מהימנות. אין ספק שהאמת תצא לאור והממשלה תמשיך להוביל את ישראל בדרך שלנו, ובהנהגתו הבוטחת של ראש הממשלה נתניהו.״

שר התקשורת איוב קרא בטוויטר ; "אני מאמין בחפותו ומחזק את ידיו של ראש הממשלה שלנו- בנימין נתניהו. אני סמוך ובטוח שהאמת תצא לאור ונתניהו יזכה לסיים כרה"מ גם את הקדנציה הזו, וגם את זו שאחריה. נתניהו נבחר ע"י העם ברוב עצום – והוא ממשיך וימשיך, עם הממשלה הלאומית בראשותו, להנהיג ולהבטיח את עתידה של מדינת ישראל !

שרת התרבות והספורט מירי רגב בתגובה להמלצות המשטרה: "אני לא מופתעת, אני לא מתרגשת מהמלצות המשטרה שהיו ידועות מראש ושכידוע אין להם כל תוקף משפטי. החידוש היחידי הערב – הוא חשיפת פניו האמיתיות של יאיר לפיד – פוליטיקאי כושל שהעדיף להצטרף למניפי הגיליוטינה ברוטשילד ולנסות להפיל את נתניהו ואת הליכוד בדרכים לא דמוקרטיות. פרסום זהותו כעד המרכזי הוא המסמר האחרון בארון הפוליטי שלו".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר כי "לראש הממשלה עומדת חזקת החפות, המלצות המשטרה מבחינת החוק, אינן מעלות ואינן מורידות, ובמיוחד לאור האירועים האחרונים שהיו במשטרה, וכל עוד לא יוחלט אחרת בקרב הגורמים המוסמכים בעניין, ראש הממשלה רשאי להמשיך בתפקידו, זה החוק. וכך אנו מתייחסים לעניין, ואני מקווה שהוא ייצא נקי וחף מפשע".

חלק ממפגיני הפגנות מוצאי שבת בכיכר גורן בפתח תקווה ובשדרות רוטשילד בתל אביב, עלו הערב לירושלים והחלו בהפגנות ברחוב בלפור, לא רחוק ממעון ראש הממשלה וקראו לו להתפטר מידית. לדבריהם כמות המפגינים תתגבר והם לא יעזבו את ממעון ראש הממשלה עד שייקח אחריות ויתפטר ממשרתו.


נתניהו: הכל הסתיים בלא כלום. אני יודע את האמת. נאמניו משתלחים בלפיד: מהלך בזוי, שטינקר

כצפוי,  נתניהו התכונן מזה זמן רב לפרסום מסקנות המשטרה ומיד עם פרסום המלצות המשטרה על נתניהו לשידור חי בו התנער מדברי המשטרה טען כי אין בהם כלום, וכי הוא מאמין לא יוגש נגדו כתב אישום. בים השאר אמר נתניהו – ״את כל חיי הקדשתי למדינת ישראל. אני חש מחויבות להמשיך לבנות את המדינה. אני לא עובד בשביל סיגרים מחבר או סיקור תקשורתי. היום הזה לא שונה ממה שעובר עלי ב- 20 שנה האחרונות.
לא פחות מ-15 חקירות ובדיקות נפתחו בשנים האחרונות נגדי. כולם נפתחו בכותרות מפוצצות ושידורים חיים באולפנים. הכל הסתיים בלא כלום. אני יודע את האמת. גם הפעם הדברים יסתיימו בלא כלום״. ״ישראל היא מדינת חוק ועל פי החוק לא המשטרה היא קובעת. יותר ממחצית המלצות המשטרה לא מתקבלות ומסתיימות בלי כלום. העלילו עלי ששלחתי חוקרים והפעלתי גורמים בלונדון״.
היום הזה לא שונה מימים אחרים שעברו עלי ב 20 שנה האחרונות. מאז שנבחרתי לא עבר יום שלא הוטחו בי טענות. בי באשתי ובילדיי כדי לפגוע בי. זה כואב לי", אמר ראש הממשלה.

דקות ספורות אחר הופעתו של נתניהו בפני התקשורת, העלו זה אחר זה נאמני נתניהו את תגובותיהם החריפות. יו"ר הקואליציה דוד אמסלם תקף  וטען כי לו ולאזרחי ישראל שאינם מגיעים לרוטשילד, ברור מה תהיה תוצאת ההמלצות". שר התיירות יריב לוין תקף בחריפות את  ח"כ יאיר לפיד שישמש כעד בפרשיית תיק 2000 ואמר : "בושה וחרפה שהעד המרכזי נגד ראש הממשלה נתניהו הוא הפוליטיקאי יאיר לפיד שמנסה כבר שנים להחליף אותו בתפקיד", שרת התרבות מירי רגב השתלחה לפיד ואמרה: "החידוש היחידי הערב – הוא חשיפת פניו האמיתיות של יאיר לפיד – פוליטיקאי כושל שהעדיף להצטרף למניפי הגיליוטינה ברוטשילד ולנסות להפיל את נתניהו ואת הליכוד".

יו"ר הקואליציה דודי אמסלם: "אין שום דבר חדש. המטרה סומנה כבר לפני כשנתיים. נורו עשרות חיצים לעבר המטרה בתקווה שאחד מהם יגיע ליעד ולאחר שהפכו כל אבן, בכל פינה בעולם – המשטרה עשתה הכל כדי להשיג את המטרה. על פי הבנתי, מדובר בהליך לא לגיטימי שמסכן כל מדינה דמוקרטית בעולם. שלטון מחליפים במדינה דמוקרטית בקלפי ולא באמצעות הצבא או המשטרה. במהלך הדיונים בוועדת הפנים על חוק ההמלצות, עלה הנתון המדהים שקרוב ל 80 אחוז מהמלצות המשטרה נדחות על ידי הפרקליטות. אני מקווה שהם ישקלו את הראיות בכובד ראש, לי ולחלק גדול מאוד מאזרחי המדינה שאינם מגיעים לרוטשילד, ברור מה אמורה להיות ההחלטה.  באף מדינה דמוקרטית בעולם לא היו מעזים ולא מעלים על דעתם בשום אופן לזמן ראש ממשלה מכהן ולחקור אותו האם הוא קיבל בקבוקי יין, שוקולדים או סיגרים מחבר שלו – עד אנה נבוא?"

שר התיירות יריב לוין:  ״הערב נחשף המהלך הבזוי לביצוע הפיכה שלטונית נגד רצון הבוחר. בושה וחרפה שהעד המרכזי נגד ראש הממשלה נתניהו הוא הפוליטיקאי יאיר לפיד שמנסה כבר שנים להחליף אותו בתפקיד. לפיד שהפסיד פעמיים בבחירות מנסה לכבוש את השלטון על ידי עדות חסרת מהימנות. אין ספק שהאמת תצא לאור והממשלה תמשיך להוביל את ישראל בדרך שלנו, ובהנהגתו הבוטחת של ראש הממשלה נתניהו.״

שר התקשורת איוב קרא בטוויטר ; "אני מאמין בחפותו ומחזק את ידיו של ראש הממשלה שלנו- בנימין נתניהו. אני סמוך ובטוח שהאמת תצא לאור ונתניהו יזכה לסיים כרה"מ גם את הקדנציה הזו, וגם את זו שאחריה. נתניהו נבחר ע"י העם ברוב עצום – והוא ממשיך וימשיך, עם הממשלה הלאומית בראשותו, להנהיג ולהבטיח את עתידה של מדינת ישראל !

שרת התרבות והספורט מירי רגב בתגובה להמלצות המשטרה: "אני לא מופתעת, אני לא מתרגשת מהמלצות המשטרה שהיו ידועות מראש ושכידוע אין להם כל תוקף משפטי. החידוש היחידי הערב – הוא חשיפת פניו האמיתיות של יאיר לפיד – פוליטיקאי כושל שהעדיף להצטרף למניפי הגיליוטינה ברוטשילד ולנסות להפיל את נתניהו ואת הליכוד בדרכים לא דמוקרטיות. פרסום זהותו כעד המרכזי הוא המסמר האחרון בארון הפוליטי שלו".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר כי "לראש הממשלה עומדת חזקת החפות, המלצות המשטרה מבחינת החוק, אינן מעלות ואינן מורידות, ובמיוחד לאור האירועים האחרונים שהיו במשטרה, וכל עוד לא יוחלט אחרת בקרב הגורמים המוסמכים בעניין, ראש הממשלה רשאי להמשיך בתפקידו, זה החוק. וכך אנו מתייחסים לעניין, ואני מקווה שהוא ייצא נקי וחף מפשע".

מפגינים בבלפור: נתניהו – התפטר

חלק ממפגיני הפגנות מוצאי שבת בכיכר גורן בפתח תקווה ובשדרות רוטשילד בתל אביב, עלו הערב לירושלים והחלו בהפגנות ברחוב בלפור, לא רחוק ממעון ראש הממשלה וקראו לו להתפטר מידית. לדבריהם כמות המפגינים תתגבר והם לא יעזבו את ממעון ראש הממשלה עד שייקח אחריות ויתפטר ממשרתו.

מפגינים בבלפור (צילום: אורלי זינגר)

מפגינים בבלפור (צילום: אורלי זינגר)

מפגינים בבלפור (צילום: אורלי זינגר)

מפגינים בבלפור (צילום: אורלי זינגר)

לפיד: מסרתי להם עדות קצרה שנגעה לניסיון להרחיב את "חוק מילצ'ן"

יאיר לפיד כינס את סיעתו והסביר אודות מתן עדותו כעד התביעה אם תוגש כנגד נתניהו. לדבריו הא מסר עדות קצרה בנוגע לתיק 1000.  לפיד: "בעקבות חקירת תיק 1000 פנתה אלי המשטרה וביקשה ממני למסור עדות על תקופתי במשרד האוצר. כמו כל אזרח שומר חוק במדינת ישראל מסרתי להם עדות קצרה שנגעה לניסיון להרחיב את "חוק מילצ'ן" ל-20 שנה. אדגיש שלמרות כל הלחצים סירבתי להעביר את החוק".

"במקרה זה, כמו במקרים אחרים, "יש עתיד" הייתה המחסום האחרון בפני השחיתות השלטונית. מול פוליטיקאים שעסוקים רק בעצמם ובטובתם.

גם אם החוק היבש אינו מחייב את ראש הממשלה להתפטר, במדינה מתוקנת אדם שנגדו תלויות האשמות כבדות כל כך, שחלקן הגדול אינו מוכחש, אינו יכול להמשיך לכהן כראש הממשלה המופקד על ביטחונם ושלומם של אזרחי ישראל. אין שום דרך לנהל מדינה בזמן שאתה נאבק בחשדות כבדים כל כך."

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, קרא הערב לנתניהו להכריז מיד על נבצרות זמנית: "זוהי תמונה מצמררת של שחיתות שנחשפה ועוד תחשף"

ח"כ יואל חסון, מרכז האופוזיציה פנה הערב במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה וביקש ממנו לפעול מיד להכרעה דחופה בהמלצות המשטרה. לדבריו  "קשה אמנם לכמת את הנזק המצטבר לאמון הציבור במוסדות שלטון החוק ולניהול השוטף של ענייני המדינה לאחר שנה וחצי של קמפיין פוליטי ארסי שמגיע מראש הפירמידה, אך לא מופרך להעריך שמדובר בנזק כבד וארוך טווח".

"על כן אני פונה אליך, כמי שמופקד על התביעה הפלילית, אך גם על ייצוג האינטרס הציבורי בשמירה על שלטון החוק: משעה שהושלמו כל פעולות החקירה ,נאספו כל הנתונים וכל שנותר היא מלאכת הפרשנות המשפטית – בבקשה פרסם מועד סופי לקבלת ההכרעה בדבר הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה", כתב חסון למנדלבליט

יו"ר מפלגת העבודה הגיב ואמר: "תם עידן נתניהו. בקלפיות או בחקירות".

אבי גבאי: "אלה לא שמועות ולא הדלפות אלא המלצות של מערך חוקרים שלם שמגובה בפרקליטים ופרקליטות. ראש ממשלה שמכבד את עצמו את עמו ואת מדינתו פשוט לא צריך לקבל מאות אלפי ש"ח ממיליארדרים. וזה פשוט לא משנה יש או אין תמורה. עם ויזה ובלי ויזה.

"מעבר לחשדות החמורים ראש הממשלה ושלוחיו פגעו במשטרה ובמוסדות שלטון החוק כפי שאף נחקר לא עשה – כולל ניסיונות חקיקה שיגבילו את החוקרים, השפלות פומביות בכנסת וניסיונות מתמשכים לפגוע באמון הציבור בחוקרים.

"הערב, חובתו של כל איש ציבור הגון, מימין ומשמאל לחזק את המשטרה וגורמי החוק ולפעול לסיום דרכה של הממשלה בראשות נתניהו", אמר גבאי.

"על כן אני פונה אליך, כמי שמופקד על התביעה הפלילית, אך גם על ייצוג האינטרס הציבורי בשמירה על שלטון החוק: משעה שהושלמו כל פעולות החקירה ,נאספו כל הנתונים וכל שנותר היא מלאכת הפרשנות המשפטית – בבקשה פרסם מועד סופי לקבלת ההכרעה בדבר הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה", כתב חסון למנדלבליט

אליעד שרגא ראש התנועה לאיכות השלטון קרא הערב למדלבליט ולנתניהו להכריז על נבצרות ראש הממשלה למאה  ימים על פי חוק.

 

Print Friendly

על אודות אליק מאור

ראש דסק חדשות - עיתונאי בעל וותק מעל 35 שנה.
פוסט זה פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי, פליליים, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

תגובה אחת על המשטרה ממליצה – שוחד והפרת אמונים. נתניהו: לא יהיה כלום

 1. מאת חגי‏:

  קצת מוזר שאין חוק לעד עויין אופוזיציונר.בעיקר כשהמטרה היא החלפתו על ידי עצמו בניהול המדינה.
  אבל מי שמתחיל מחול שדים לא ידע איפא להפסיקו.. וכך כל ראש ממשלה שיקום, ימצאו עליו משו. אם לא , הוא לא יודע להתנהל. ובנוסף אני חש ביזוי שלא נונים לביבי לנהל בשקט תמדינה.. ואם זה הריקוד מה יהיה על ראש הממשלה הבא? ככה אי אפשר לנהל מדינה. זו קריסתה של הדמוקרטיה-ניהול משפטי "צדק" מול היריב.
  נראה לכם שזה מהשתם רוצים,
  האם ביבי ממכה זו יחלים?
  אני סומך עליו על השובב,
  שיצא מהשגעת ללא רבב,
  גם אם בנו המוקלט,
  בראש "כרוב " יבעט,
  והאבא יתנצלות יעדיף,
  כי יודעים כולם ,
  שלאבא – אין תחליף!!
  וגם אם יואשם, בבחירות יגידו העם,
  את אשר על לבם.
  אני זה שכותב,
  אהדה לזוג המלכותי מכל הלב,
  הבקבוקים של שרה עשו לי תסויטץ,
  להבין שביבי מתפקד טוב ועושים בו לינץ,
  אך בואו נודה אזרחים "הגונים ותמימים,"
  שאסון אין ממש במעשים,
  ולכל היותר חצי שקל לאזרח,
  שלא הולכים לפח ולעזזל,
  כי אם לראש ממשלה שבזמנו שקט התנהל.
  לא פיצוצים רציניים ולא התאבדויות,
  שהשקל חזק בעולם,ושפע במדינה לכולם ,
  וראש ממשלה מקושר מפה עד מחר,
  וכמה שזה איף אין לו תחליף…
  ולפני שאתה עוזב משיעמום תזכור–
  לא היה כלום ולא יהיה כלום.