Skip to content

בשטחים מתקוממים נגד שוללי פתרון שתי המדינות

פעילי פתח צעירים ערכו מבצע מאורגן בסוף השבוע האחרון ברחבי הגדה המערבית, במסגרתו הסירו שלטי חוצות של קבוצת "תכאמול" הקוראת להקמת מדינה אחת דמוקרטית ליהודים וערבים מהים עד הנהר. האם השטח הפלסטיני מתקומם נגד שוללי פתרון שתי המדינות?

בשטחים מתקוממים נגד שוללי פתרון שתי המדינות

פעילי פתח צעירים ערכו מבצע מאורגן בסוף השבוע האחרון ברחבי הגדה המערבית, במסגרתו הסירו שלטי חוצות של קבוצת "תכאמול" הקוראת להקמת מדינה אחת דמוקרטית ליהודים וערבים מהים עד הנהר. האם השטח הפלסטיני מתקומם נגד שוללי פתרון שתי המדינות?

פעילי פתח צעירים ערכו מבצע מאורגן בסוף השבוע האחרון ברחבי הגדה המערבית, במסגרתו הסירו שלטי חוצות של קבוצת "תכאמול" הקוראת להקמת מדינה אחת דמוקרטית ליהודים וערבים מהים עד הנהר. האם השטח הפלסטיני מתקומם נגד שוללי פתרון שתי המדינות?

מאת אסף דוד

פעילי פתח צעירים הסירו שלשום (שישי) בשיטתיות שלטי חוצות גדולים של קבוצת "תכאמול" הפלסטינית בערי הגדה המערבית. במקומות שונים רוססו על השלטים סיסמאות של תנועת הפתח. תמונות ה"מבצע" פורסמו על ידי צעירי פתח בפייסבוק וביוטיוב. השלטים קראו להקמת "מדינה דמוקרטית אחת" ליהודים ולערבים כחלופה ל"פתרון שתי המדינות" הנתמך רשמית על ידי ישראל והרשות הפלסטינית. בחלקם נכתב כי במדינה האחת יחיו "שישה מליון יהודים וחמישה מליון ערבים", מה שעורר ביקורת בשיח הציבורי הפלסטיני על זניחת זכות השיבה לפליטים.

קבוצת "תכאמול" (שילוב) הוקמה באמצע 2010 על ידי פעילים פוליטיים ומפלגתיים פלסטינים, ביניהם אנשי אקדמיה ותרבות, במטרה לקדם את רעיון הקמתה של מדינה דו-לאומית ליהודים ולערבים בין הים לנהר במקום "שתי מדינות לשני עמים". יאסר אל-מסרי, פעיל פתח ותיק שהיה כלוא שנים רבות בישראל ומשמש כמתאם הקבוצה, טען אז כי מדובר בתוצאה של דיונים והתייעצויות בתוך השטחים ומחוצה להם עקב המבוי הסתום שאליו נקלע פתרון שתי המדינות. הקבוצה, המאמינה כי פתרון כזה הוא היחיד שיצליח להתגבר על המחלוקות העמוקות בין ישראל לבין הפלסטינים בעניינים מרכזיים כמו ירושלים, הפליטים, הגבולות וההתנחלויות, דוגלת בפעולה בדרכי שלום ומאמצת את מודל המאבק נגד האפרטהייד בדרום אפריקה.

פעילי פתח בקלקיליה מסירים את שלטי קבוצת תכאמול
פעילי פתח בקלקיליה מסירים את שלטי קבוצת תכאמול

בעיתונות הפלסטינית דווח בזמנו כי הקבוצה היא תוצר של דיאלוג אזרחי ישראלי-פלסטיני, שבו השתתפו צעירי פתח, אשר התקיים בסוף שנת 2009 ותחילת 2010. אל-מסרי סיפר באכזבה כי במהלך הדיאלוג חש כי "הכיבוש קיים בתודעתו של הישראלי מן השורה גם כשהוא מדבר על שלום. הישראלי שואף להישאר הצד החזק והקובע, והרגשנו שהפתרון הפוליטי שהם שואפים לו הוא כזה שיותיר אותם החזקים". אל-מסרי הבהיר כי "אנו רוצים לעמת את הישראלים עם עצמם: אם מדובר בכיבוש, אזי הפתרון הוא נסיגה והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. אולם אם מדובר באפליה גזעית, אזי הפתרון הוא מדינה אחת דמוקרטית, ובמקרה כזה נחפש פתרון לשיטת המשטר". הקבוצה תרה באותה תקופה אחר שותפים ישראלים וטענה כי בכוונתה לגייס תמיכה לפתרון בקרב הפזורה הפלסטינית בחו"ל.

באוגוסט 2010 הפגיש אבו מאזן את פעילי הקבוצה עם ג'ורג' מיטשל, המתווך למו"מ מטעם ממשל אובמה, כהוכחה לכך שהשטח הפלסטיני רוחש בפתרונות חלופיים ו"מסוכנים" לרעיון שתי המדינות המקרטע. מכל מקום, לאחר מכן נעלמה קבוצת תכאמול לחלוטין מהשיח הציבורי הפלסטיני, עד ששבה ועלתה בסוף השבוע האחרון.

1 Comment

  1. ירון
    4 במרץ 2012 @ 20:19

    נראה שלא "השטח" הוא המתקומם, אלא דווקא האליטה הפוליטית.

פעילי פתח צעירים ערכו מבצע מאורגן בסוף השבוע האחרון ברחבי הגדה המערבית, במסגרתו הסירו שלטי חוצות של קבוצת "תכאמול" הקוראת להקמת מדינה אחת דמוקרטית ליהודים וערבים מהים עד הנהר. האם השטח הפלסטיני מתקומם נגד שוללי פתרון שתי המדינות?

מאת אסף דוד

פעילי פתח צעירים הסירו שלשום (שישי) בשיטתיות שלטי חוצות גדולים של קבוצת "תכאמול" הפלסטינית בערי הגדה המערבית. במקומות שונים רוססו על השלטים סיסמאות של תנועת הפתח. תמונות ה"מבצע" פורסמו על ידי צעירי פתח בפייסבוק וביוטיוב. השלטים קראו להקמת "מדינה דמוקרטית אחת" ליהודים ולערבים כחלופה ל"פתרון שתי המדינות" הנתמך רשמית על ידי ישראל והרשות הפלסטינית. בחלקם נכתב כי במדינה האחת יחיו "שישה מליון יהודים וחמישה מליון ערבים", מה שעורר ביקורת בשיח הציבורי הפלסטיני על זניחת זכות השיבה לפליטים.

קבוצת "תכאמול" (שילוב) הוקמה באמצע 2010 על ידי פעילים פוליטיים ומפלגתיים פלסטינים, ביניהם אנשי אקדמיה ותרבות, במטרה לקדם את רעיון הקמתה של מדינה דו-לאומית ליהודים ולערבים בין הים לנהר במקום "שתי מדינות לשני עמים". יאסר אל-מסרי, פעיל פתח ותיק שהיה כלוא שנים רבות בישראל ומשמש כמתאם הקבוצה, טען אז כי מדובר בתוצאה של דיונים והתייעצויות בתוך השטחים ומחוצה להם עקב המבוי הסתום שאליו נקלע פתרון שתי המדינות. הקבוצה, המאמינה כי פתרון כזה הוא היחיד שיצליח להתגבר על המחלוקות העמוקות בין ישראל לבין הפלסטינים בעניינים מרכזיים כמו ירושלים, הפליטים, הגבולות וההתנחלויות, דוגלת בפעולה בדרכי שלום ומאמצת את מודל המאבק נגד האפרטהייד בדרום אפריקה.

פעילי פתח בקלקיליה מסירים את שלטי קבוצת תכאמול
פעילי פתח בקלקיליה מסירים את שלטי קבוצת תכאמול

בעיתונות הפלסטינית דווח בזמנו כי הקבוצה היא תוצר של דיאלוג אזרחי ישראלי-פלסטיני, שבו השתתפו צעירי פתח, אשר התקיים בסוף שנת 2009 ותחילת 2010. אל-מסרי סיפר באכזבה כי במהלך הדיאלוג חש כי "הכיבוש קיים בתודעתו של הישראלי מן השורה גם כשהוא מדבר על שלום. הישראלי שואף להישאר הצד החזק והקובע, והרגשנו שהפתרון הפוליטי שהם שואפים לו הוא כזה שיותיר אותם החזקים". אל-מסרי הבהיר כי "אנו רוצים לעמת את הישראלים עם עצמם: אם מדובר בכיבוש, אזי הפתרון הוא נסיגה והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. אולם אם מדובר באפליה גזעית, אזי הפתרון הוא מדינה אחת דמוקרטית, ובמקרה כזה נחפש פתרון לשיטת המשטר". הקבוצה תרה באותה תקופה אחר שותפים ישראלים וטענה כי בכוונתה לגייס תמיכה לפתרון בקרב הפזורה הפלסטינית בחו"ל.

באוגוסט 2010 הפגיש אבו מאזן את פעילי הקבוצה עם ג'ורג' מיטשל, המתווך למו"מ מטעם ממשל אובמה, כהוכחה לכך שהשטח הפלסטיני רוחש בפתרונות חלופיים ו"מסוכנים" לרעיון שתי המדינות המקרטע. מכל מקום, לאחר מכן נעלמה קבוצת תכאמול לחלוטין מהשיח הציבורי הפלסטיני, עד ששבה ועלתה בסוף השבוע האחרון.

1 Comment

  1. ירון
    4 במרץ 2012 @ 20:19

    נראה שלא "השטח" הוא המתקומם, אלא דווקא האליטה הפוליטית.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן