נתניהו הודתה – העסקתי מבשלות והזמנתי ארוחות ושפים ממסעדות

למרות שנתניהו טענה שהיו רק "חמגשיות", חתמה רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, על הסדר טיעון בו הודתה בקבלת 175 אלף שח עבור ארוחות שהוזמנו ממסעות יוקרה ושפים ובהעסקת מבשלת ועובדות בניגוד למותר על פי דין. "הודאת הגברת נתניהו בעובדות המתוארות בכתב האישום המתוקן ובביצועה של עבירה הפלילית והסכמתה להיות מורשעת בה, מבטאת לקיחת אחריות, שלה יש לתת משקל רב", טענה הפרקליטות

נתניהו הודתה – העסקתי מבשלות והזמנתי ארוחות ושפים ממסעדות

למרות שנתניהו טענה שהיו רק "חמגשיות", חתמה רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, על הסדר טיעון בו הודתה בקבלת 175 אלף שח עבור ארוחות שהוזמנו ממסעות יוקרה ושפים ובהעסקת מבשלת ועובדות בניגוד למותר על פי דין. "הודאת הגברת נתניהו בעובדות המתוארות בכתב האישום המתוקן ובביצועה של עבירה הפלילית והסכמתה להיות מורשעת בה, מבטאת לקיחת אחריות, שלה יש לתת משקל רב", טענה הפרקליטות

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (רביעי) הודעה לבית המשפט על הסדר טיעון עם רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו בתיק המעונות אליו צורף כתב אישום מתוקן.

עתרה לעליון - שרה נתניהו ( צילום מסך חדשות 10)
שרה נתניהו ( צילום ארכיון: צילום מסך מסרטון חדשות 10)

על פי ההודאה, הסכימה נתניהו להודות בכתב האישום המתוקן על פי הסדר טיעון לפיו תודה שרה נתניהו בביצוע עבירה פלילית של קבלת כספי המדינה בסך של  175 אלף ₪  ותורשע על פי הודאתה בעבירה של קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת (עבירה לפי סעיף 416 סיפא לחוק העונשין שכותרתו "תחבולה"). לעניין העונש, הצדדים עותרים במשותף לגזור על הנאשמת קנס בסך 10,000 ₪ ופיצוי למדינת ישראל בסך 45,000 ₪.

ה"חמגשיות" התפוררו וארוחות השחיתות נחשפו

על פי המפורט בכתב האישום המתוקן, הייתה נתניהו מודעת למגבלות ההוצאה שקבע משרד ראש הממשלה לפיהן בעת שמועסקת מבשלת במעון, לא ניתן להזמין ארוחות מוכנות ממסעדות על חשבון המשרד. לאורך התקופה המתוארת בכתב האישום, נתניהו ניצלה במכוון את טעות הגורמים הרלוונטיים במשרד, אשר סברו כי במעון לא מועסקת מבשלת. על יסוד טעותה בדבר אי-העסקת מבשלות במעון אישרה חשבות המשרד את התשלומים עבור הארוחות המוכנות שהוזמנו והשפים מהמסעדות, כמו גם את שכרן של עובדות אשר שימשו בפועל כמבשלות במעון, והמשרד נשא בתשלומים אלה בפועל.

על פי הודאתה של נתניהו, כשלוש שנים, החל מ- 9.2010 ועד 3.2013 קיבלה עבורה ועבור בני משפחתה ואורחיהם מהמדינה ארוחות מוכנות (שכללו ככלל כל אחת מספר מנות) בשווי של כ-175,000 ₪ בד בבד עם שרותיה של מבשלת. זאת, שלא כדין.

הפרקליטות הבהירה כי הסכום שנקבע במסגרת ההסדר ישולם במסגרת ההליך הפלילי בלבד, והסדר הטיעון בעניינה של הגב' נתניהו אינו כולל התחייבות כלשהי מטעם המדינה לאי הגשת  תביעות אזרחיות בנושא כתב האישום. הווה אומר שיש בידי המדינה את הזכות לתבוע משרה נתניהו את מלוא הסכום שלגביו התקבלה הודאתה והוצאות נוספות.

בהודעת הפרקליטות נמסר כי  בתום הליך גישור יסודי אליו הופנו הצדדים, החליטה פרקליטות מחוז ירושלים על דעת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, להסכים להסדר טיעון, אשר התגבש בפני השופט המגשר. הליך הגישור נפרש על פני מספר ישיבות, חלקן במעמד שני הצדיים וחלקן במעמד צד אחד,  במהלכן הציגו הצדדים, את טענותיהם בנושא.

במהלך הדברים, הציג השופט המגשר בפני הצדדים הצעות שונות, בשים לב להערכתו את מכלול נסיבות העניין ואת טיב המעשים מושא כתב האישום.

כאמור, בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסדר טיעון לפיו תודה הגב' נתניהו בביצוע עבירה פלילית של קבלת כספי המדינה בסך של  175 אלף ₪  ותורשע על פי הודאתה בעבירה של קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת.

במקביל, הגישה המדינה תגובה לעתירתו של עיתונאי הארץ, חיים משגב,  שהוגשה לבג"צ שדרשה לבטל את הסדר הטיעון בפרשת מעונות רה"מ.

בתגובה זו נכתב כי אין כל עילה להתערב בהסדר הטיעון וכי דין העתירה להדחות על הסף ולגופה. עוד נכתב כי הסדר הטיעון, אשר גובש לאחר שהצדדים הופנו להליך גישור, ולאחר שהצדדים שמעו ברוב קשב את הצעות המגשר, מבטא איזון ראוי של מכלול האינטרסים, ובכלל זה אינטרס ציבורי חזק  בהרשעת הגב' נתניהו ומר סיידוף וסיום ההליך הפלילי בעניינם באופן מיידי. במסגרת ההסדר הפרקליטות עמדה על כך שעניינם של הגב' נתניהו ומר סיידוף יסתיים בהרשעה פלילית, להבדיל מסיום התיק בהיעדר הרשעה או בתשלום אזרחי, וזאת בשל המסר האכיפתי החד והברור שיש בכך כלפי מי שביצעה את המעשים כרעיית ראש ממשלה מכהן במעון ראש הממשלה, וכלפי מי שעשה את המעשים כעובד ציבור ובעת ששימש בתפקיד סמנכ"ל במשרד ראש הממשלה וכלפי הציבור כולו. בהקשר זה הובהר לבג"צ כי הפרקליטות לא הייתה מוכנה בשום אופן לסיים את התיק בלא הודאה והרשעה חד משמעיים.

"הודאת הגברת נתניהו בעובדות המתוארות בכתב האישום המתוקן ובביצועה של עבירה הפלילית והסכמתה להיות מורשעת בה, מבטאת לקיחת אחריות, שלה יש לתת משקל רב. בנסיבות העניין, בודאי כאשר משך תקופה ארוכה היא סירבה  להודות כי ביצעה עבירה פלילית וטענה כי לא נפל במעשיה כל פגם. להודאה זו ולהרשעה, יש חשיבות רבה מבחינה ציבורית" טענה הפרקליטות.

הסדר הטיעון עם שני הנאשמים בתיק הביא בחשבון, בין היתר, את הערכת הפרקליטות בדבר רמת הענישה הצפויה להיגזר על הנאשמים אם ינוהל ההליך במלואו והנאשמים יורשעו במיוחס להם – דבר שצפוי היה לקרות רק בעוד זמן רב. זאת, בשים לב למכלול נסיבות העניין, לרבות הנסיבות האישיות של הנאשמים, גילם והעדר עבר פלילי, ובשים לב לחלוף הזמן הרב ממועד ביצוע העבירות המיוחסות להם בכתב האישום. להערכת הפרקליטות, במכלול הנסיבות, לא היה נגזר על הגב' נתניהו עונש מאסר בכליאה ממשית גם לו היה ההליך מנוהל עד תומו.

 

 

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (רביעי) הודעה לבית המשפט על הסדר טיעון עם רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו בתיק המעונות אליו צורף כתב אישום מתוקן.

עתרה לעליון - שרה נתניהו ( צילום מסך חדשות 10)
שרה נתניהו ( צילום ארכיון: צילום מסך מסרטון חדשות 10)

על פי ההודאה, הסכימה נתניהו להודות בכתב האישום המתוקן על פי הסדר טיעון לפיו תודה שרה נתניהו בביצוע עבירה פלילית של קבלת כספי המדינה בסך של  175 אלף ₪  ותורשע על פי הודאתה בעבירה של קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת (עבירה לפי סעיף 416 סיפא לחוק העונשין שכותרתו "תחבולה"). לעניין העונש, הצדדים עותרים במשותף לגזור על הנאשמת קנס בסך 10,000 ₪ ופיצוי למדינת ישראל בסך 45,000 ₪.

ה"חמגשיות" התפוררו וארוחות השחיתות נחשפו

על פי המפורט בכתב האישום המתוקן, הייתה נתניהו מודעת למגבלות ההוצאה שקבע משרד ראש הממשלה לפיהן בעת שמועסקת מבשלת במעון, לא ניתן להזמין ארוחות מוכנות ממסעדות על חשבון המשרד. לאורך התקופה המתוארת בכתב האישום, נתניהו ניצלה במכוון את טעות הגורמים הרלוונטיים במשרד, אשר סברו כי במעון לא מועסקת מבשלת. על יסוד טעותה בדבר אי-העסקת מבשלות במעון אישרה חשבות המשרד את התשלומים עבור הארוחות המוכנות שהוזמנו והשפים מהמסעדות, כמו גם את שכרן של עובדות אשר שימשו בפועל כמבשלות במעון, והמשרד נשא בתשלומים אלה בפועל.

על פי הודאתה של נתניהו, כשלוש שנים, החל מ- 9.2010 ועד 3.2013 קיבלה עבורה ועבור בני משפחתה ואורחיהם מהמדינה ארוחות מוכנות (שכללו ככלל כל אחת מספר מנות) בשווי של כ-175,000 ₪ בד בבד עם שרותיה של מבשלת. זאת, שלא כדין.

הפרקליטות הבהירה כי הסכום שנקבע במסגרת ההסדר ישולם במסגרת ההליך הפלילי בלבד, והסדר הטיעון בעניינה של הגב' נתניהו אינו כולל התחייבות כלשהי מטעם המדינה לאי הגשת  תביעות אזרחיות בנושא כתב האישום. הווה אומר שיש בידי המדינה את הזכות לתבוע משרה נתניהו את מלוא הסכום שלגביו התקבלה הודאתה והוצאות נוספות.

בהודעת הפרקליטות נמסר כי  בתום הליך גישור יסודי אליו הופנו הצדדים, החליטה פרקליטות מחוז ירושלים על דעת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, להסכים להסדר טיעון, אשר התגבש בפני השופט המגשר. הליך הגישור נפרש על פני מספר ישיבות, חלקן במעמד שני הצדיים וחלקן במעמד צד אחד,  במהלכן הציגו הצדדים, את טענותיהם בנושא.

במהלך הדברים, הציג השופט המגשר בפני הצדדים הצעות שונות, בשים לב להערכתו את מכלול נסיבות העניין ואת טיב המעשים מושא כתב האישום.

כאמור, בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסדר טיעון לפיו תודה הגב' נתניהו בביצוע עבירה פלילית של קבלת כספי המדינה בסך של  175 אלף ₪  ותורשע על פי הודאתה בעבירה של קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת.

במקביל, הגישה המדינה תגובה לעתירתו של עיתונאי הארץ, חיים משגב,  שהוגשה לבג"צ שדרשה לבטל את הסדר הטיעון בפרשת מעונות רה"מ.

בתגובה זו נכתב כי אין כל עילה להתערב בהסדר הטיעון וכי דין העתירה להדחות על הסף ולגופה. עוד נכתב כי הסדר הטיעון, אשר גובש לאחר שהצדדים הופנו להליך גישור, ולאחר שהצדדים שמעו ברוב קשב את הצעות המגשר, מבטא איזון ראוי של מכלול האינטרסים, ובכלל זה אינטרס ציבורי חזק  בהרשעת הגב' נתניהו ומר סיידוף וסיום ההליך הפלילי בעניינם באופן מיידי. במסגרת ההסדר הפרקליטות עמדה על כך שעניינם של הגב' נתניהו ומר סיידוף יסתיים בהרשעה פלילית, להבדיל מסיום התיק בהיעדר הרשעה או בתשלום אזרחי, וזאת בשל המסר האכיפתי החד והברור שיש בכך כלפי מי שביצעה את המעשים כרעיית ראש ממשלה מכהן במעון ראש הממשלה, וכלפי מי שעשה את המעשים כעובד ציבור ובעת ששימש בתפקיד סמנכ"ל במשרד ראש הממשלה וכלפי הציבור כולו. בהקשר זה הובהר לבג"צ כי הפרקליטות לא הייתה מוכנה בשום אופן לסיים את התיק בלא הודאה והרשעה חד משמעיים.

"הודאת הגברת נתניהו בעובדות המתוארות בכתב האישום המתוקן ובביצועה של עבירה הפלילית והסכמתה להיות מורשעת בה, מבטאת לקיחת אחריות, שלה יש לתת משקל רב. בנסיבות העניין, בודאי כאשר משך תקופה ארוכה היא סירבה  להודות כי ביצעה עבירה פלילית וטענה כי לא נפל במעשיה כל פגם. להודאה זו ולהרשעה, יש חשיבות רבה מבחינה ציבורית" טענה הפרקליטות.

הסדר הטיעון עם שני הנאשמים בתיק הביא בחשבון, בין היתר, את הערכת הפרקליטות בדבר רמת הענישה הצפויה להיגזר על הנאשמים אם ינוהל ההליך במלואו והנאשמים יורשעו במיוחס להם – דבר שצפוי היה לקרות רק בעוד זמן רב. זאת, בשים לב למכלול נסיבות העניין, לרבות הנסיבות האישיות של הנאשמים, גילם והעדר עבר פלילי, ובשים לב לחלוף הזמן הרב ממועד ביצוע העבירות המיוחסות להם בכתב האישום. להערכת הפרקליטות, במכלול הנסיבות, לא היה נגזר על הגב' נתניהו עונש מאסר בכליאה ממשית גם לו היה ההליך מנוהל עד תומו.

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן