הפרקליטות ואביחי מנדלבליט שללו את דחיית השימוע לנתניהו

במכתב ששוגר היום לעורך דין עמית חדד פרקליטו של ראש הממשלה נדחו כל טענות נתניהו לדחיית השימוע פעם נוספת והוא יתקיים במועדו. נתניהו הודיע כי יתייצב לשימוע

הפרקליטות ואביחי מנדלבליט שללו את דחיית השימוע לנתניהו

במכתב ששוגר היום לעורך דין עמית חדד פרקליטו של ראש הממשלה נדחו כל טענות נתניהו לדחיית השימוע פעם נוספת והוא יתקיים במועדו. נתניהו הודיע כי יתייצב לשימוע

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט הודיע הערב (חמישי)   באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) לבא-כוחו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, כי לאחר בדיקת הדברים הפרקליטות דוחה את טענותיו בקשר לחוסרים בחומרי החקירה שהועברו אליו כדי להתכונן לשימוע בתיקי החקירה הנוגעים לראש הממשלה.

במכתב התשובה ששוגר אל עו"ד חדד מפרקליטות מחוז ת"א הובהר לו כי מרבית החומרים שלטענתו היו חסרים, למעשה קיימים בחומר שהועבר אליו, למעט מסמכים ספורים בלבד, שבינתיים כבר הועברו לידיו, ובכך ניתן מענה לפנייתו.

כזכור, פניותיו של עו"ד חדד אל היועץ המשפטי לממשלה ואל פרקליטות מחוז ת"א, אשר פורסמו לא מזמן בתקשורת, נגעו למועד השימוע בתיקי החקירה, וכן לחוסרים רבים לכאורה בחומרי החקירה שהועברו בקשר לתיקים אלו, שלטענתו מעכבים את יכולתו לטפל בתיקים.
באשר לטענותיו של עו"ד חדד בנוגע למועד השימוע, הובהר במענה נוסף שנשלח אתמול (שלישי) לעו"ד חדד מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כי אין שחר לטענה שהופיעה במכתבו של עו"ד חדד בדבר קיומה של "ריצת אמוק" כביכול לשימוע. בהקשר זה יודגש, כי אתמול נדחתה עתירת התנועה לאיכות השלטון שתקפה את שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למועד השימוע שנקבע על ידו ודרשה הקדמתו.

כפי שהודגש במענה לעו"ד חדד, כל אחת מההחלטות שהתקבלה עד כה בקשר לניהול תיקי ראש הממשלה, הן כשלעצמה והן בהסתכלות כוללת על מכלול ההחלטות, מבוססת על שקילה עניינית ויסודית של בקשות ראש הממשלה, בשים לב למלוא השיקולים הרלוונטיים הנוגעים לעניין. כך התקבלה, בין היתר, בקשת באי-כוחו של ראש הממשלה להשהות את מסירת חומרי החקירה במהלך תקופת הבחירות הקודמת, למרות שהדבר היה כרוך בעיכוב מסוים במועד קיום השימוע. וכך גם התקבלה, הגם שבאופן חלקי, בקשת ראש הממשלה לדחיית מועד השימוע מהתאריך המקורי שנקבע. לעומת זאת, ככל שעלו מצד באי-כוח ראש הממשלה טענות המבוססות על שיקולים שאינם רלוונטיים להחלטה על מועד השימוע, הרי שטענות אלו נדחו.

כך, לעניין הטענה כי יש לדחות את מועד השימוע בשל תקופת הבחירות, שב היועץ המשפטי לממשלה והבהיר, כי המסלול הפוליטי והמסלול המשפטי נפרדים הם; לעניין הטענה בדבר קשיים במימון הגנת ראש הממשלה ורצונו שאחרים יממנו את הגנתו, שב היועץ המשפטי לממשלה והבהיר כי הנושא איננו מונח לפתחו ובשום אופן אינו מהווה עילה לדחיית מועד שימוע; ולעניין הטענה בדבר קיומו של קושי בעיבוי צוות ההגנה הודגש, כי בוודאי שהיא איננה נוגעת ליועץ המשפטי לממשלה ואיננה מצדיקה עיכוב במועד השימוע.

צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ
צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

למרות כל זאת, לאור בקשותיו החוזרות ונשנות של נתניהו לדחיית השימוע מתחילת אוקטובר השנה למועד מאוחר יותר (נתניהו ביקש בשנה)  החליט היועץ המשפטי על בדיקה נוספת לאפשרות דחיית השימוע. לכן, "מפאת החשיבות הרבה שהיועץ המשפטי לממשלה מייחס לקיומו של הליך שימוע ככלל, ובתיקים שבנדון בפרט, נשקלה פעם נוספת בקשת באי-כוחו של ראש הממשלה לדחיית המועד שנקבע, בהתחשב במכלול שיקולים הנוגעים לעניין, בהם גם היקף חומר הראיות ומורכבותו, מחד, והאינטרס הציבורי בקיומם של הליכים משפטיים בתוך זמן סביר, מאידך. גם בחינה חוזרת זו של הדברים, ושקילת הטענות לעומקן, לא הובילה לתוצאה שונה, ונמצא כי אין מקום לשנות ממועד השימוע שנקבע, דהיינו, בתאריכים 2 ו-3 באוקטובר 2019, עם אפשרות לקביעת יום דיונים נוסף בשבוע שלאחר מכן", הוסבר במכתב הפרקליטות לנתניהו ופרקליטו.
יצוין, כי בהמשך להתכתבות האמורה, הבהיר עו"ד חדד כי אכן בכוונת ראש הממשלה להתייצב לשימוע בתאריכים האמורים, באמצעות באי-כוחו.

 

כתבות אחרונות באתר

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט הודיע הערב (חמישי)   באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) לבא-כוחו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, כי לאחר בדיקת הדברים הפרקליטות דוחה את טענותיו בקשר לחוסרים בחומרי החקירה שהועברו אליו כדי להתכונן לשימוע בתיקי החקירה הנוגעים לראש הממשלה.

במכתב התשובה ששוגר אל עו"ד חדד מפרקליטות מחוז ת"א הובהר לו כי מרבית החומרים שלטענתו היו חסרים, למעשה קיימים בחומר שהועבר אליו, למעט מסמכים ספורים בלבד, שבינתיים כבר הועברו לידיו, ובכך ניתן מענה לפנייתו.

כזכור, פניותיו של עו"ד חדד אל היועץ המשפטי לממשלה ואל פרקליטות מחוז ת"א, אשר פורסמו לא מזמן בתקשורת, נגעו למועד השימוע בתיקי החקירה, וכן לחוסרים רבים לכאורה בחומרי החקירה שהועברו בקשר לתיקים אלו, שלטענתו מעכבים את יכולתו לטפל בתיקים.
באשר לטענותיו של עו"ד חדד בנוגע למועד השימוע, הובהר במענה נוסף שנשלח אתמול (שלישי) לעו"ד חדד מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כי אין שחר לטענה שהופיעה במכתבו של עו"ד חדד בדבר קיומה של "ריצת אמוק" כביכול לשימוע. בהקשר זה יודגש, כי אתמול נדחתה עתירת התנועה לאיכות השלטון שתקפה את שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למועד השימוע שנקבע על ידו ודרשה הקדמתו.

כפי שהודגש במענה לעו"ד חדד, כל אחת מההחלטות שהתקבלה עד כה בקשר לניהול תיקי ראש הממשלה, הן כשלעצמה והן בהסתכלות כוללת על מכלול ההחלטות, מבוססת על שקילה עניינית ויסודית של בקשות ראש הממשלה, בשים לב למלוא השיקולים הרלוונטיים הנוגעים לעניין. כך התקבלה, בין היתר, בקשת באי-כוחו של ראש הממשלה להשהות את מסירת חומרי החקירה במהלך תקופת הבחירות הקודמת, למרות שהדבר היה כרוך בעיכוב מסוים במועד קיום השימוע. וכך גם התקבלה, הגם שבאופן חלקי, בקשת ראש הממשלה לדחיית מועד השימוע מהתאריך המקורי שנקבע. לעומת זאת, ככל שעלו מצד באי-כוח ראש הממשלה טענות המבוססות על שיקולים שאינם רלוונטיים להחלטה על מועד השימוע, הרי שטענות אלו נדחו.

כך, לעניין הטענה כי יש לדחות את מועד השימוע בשל תקופת הבחירות, שב היועץ המשפטי לממשלה והבהיר, כי המסלול הפוליטי והמסלול המשפטי נפרדים הם; לעניין הטענה בדבר קשיים במימון הגנת ראש הממשלה ורצונו שאחרים יממנו את הגנתו, שב היועץ המשפטי לממשלה והבהיר כי הנושא איננו מונח לפתחו ובשום אופן אינו מהווה עילה לדחיית מועד שימוע; ולעניין הטענה בדבר קיומו של קושי בעיבוי צוות ההגנה הודגש, כי בוודאי שהיא איננה נוגעת ליועץ המשפטי לממשלה ואיננה מצדיקה עיכוב במועד השימוע.

צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ
צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

למרות כל זאת, לאור בקשותיו החוזרות ונשנות של נתניהו לדחיית השימוע מתחילת אוקטובר השנה למועד מאוחר יותר (נתניהו ביקש בשנה)  החליט היועץ המשפטי על בדיקה נוספת לאפשרות דחיית השימוע. לכן, "מפאת החשיבות הרבה שהיועץ המשפטי לממשלה מייחס לקיומו של הליך שימוע ככלל, ובתיקים שבנדון בפרט, נשקלה פעם נוספת בקשת באי-כוחו של ראש הממשלה לדחיית המועד שנקבע, בהתחשב במכלול שיקולים הנוגעים לעניין, בהם גם היקף חומר הראיות ומורכבותו, מחד, והאינטרס הציבורי בקיומם של הליכים משפטיים בתוך זמן סביר, מאידך. גם בחינה חוזרת זו של הדברים, ושקילת הטענות לעומקן, לא הובילה לתוצאה שונה, ונמצא כי אין מקום לשנות ממועד השימוע שנקבע, דהיינו, בתאריכים 2 ו-3 באוקטובר 2019, עם אפשרות לקביעת יום דיונים נוסף בשבוע שלאחר מכן", הוסבר במכתב הפרקליטות לנתניהו ופרקליטו.
יצוין, כי בהמשך להתכתבות האמורה, הבהיר עו"ד חדד כי אכן בכוונת ראש הממשלה להתייצב לשימוע בתאריכים האמורים, באמצעות באי-כוחו.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן