Skip to content

תלונת אומ"ץ נמצאה מוצדקת: היה על השופט להעדיף איפוק

הנציב אליעזר גולדברג כתב בהחלטתו, כי אמנם השופט מנחם פינקלשטיין לא עשה שימוש לא הולם בתפקידו כשופט, שכן מתן ההמלצות בעניין מינוי הפצ"ר לגיטימי, אולם הוסיף, "איני רואה מקום לסיים את החלטתי בלי להסתייג ממשלוח המכתב לשר, לאחר המינוי"
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

הנציב אליעזר גולדברג כתב בהחלטתו, כי אמנם השופט מנחם פינקלשטיין לא עשה שימוש לא הולם בתפקידו כשופט, שכן מתן ההמלצות בעניין מינוי הפצ"ר לגיטימי, אולם הוסיף, "איני רואה מקום לסיים את החלטתי בלי להסתייג ממשלוח המכתב לשר, לאחר המינוי"

מאת אבירם זינו

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט אליעזר גולדברג, מצא את תלונת עמותת אומ"ץ נגד התנהלות השופט מנחם פינקלשטיין, בעניין מינוי הפצ"ר, "כמוצדקת". יחד עם זאת, גולדברג לא סבר כי מדובר בהתנהלות שאינה הולמת שופט.

השופט מנחם פינקלשטיין (צילום מאתר הרשות השופטת)
ערעור על המינוי. השופט פינקלשטיין (צילום: אתר הרשות השופטת)

עמותת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין, פנתה אל הנציב לאחר שהשופט פינקלשטיין, המכהן כשופט בביהמ"ש המחוזי מרכז, ששימש בעברו כפרקליט צבאי ראשי, "התערב ויזם, באופן בוטה מהלכים בלתי ראויים שנועדו לסכל את המהלך התקין של בחירתו של הפצ"ר וגם לאחר בחירת הפצ"ר, לא שקט השופט פינקלשטיין ומתח ביקורת בוטה ומפורשת על הבחירה." – לשון התלונה.

על פי התלונה, השופט פינקלשטיין פנה, במישרין ובעקיפין, הן לשר הביטחון והן לרמטכ"ל בעניין, ובמסגרת אותן פניות "לא חסך השופט באמירות בלתי מחמיאות כלפי מועמדים אחרים, אשר התמודדו כדין על משרת הפצ"ר."  שר הביטחון החליט למנות את אל"מ דני עפרוני לתפקיד הפצ"ר. השופט העדיף את אל"מ שרון אפק, שלא נבחר לבסוף.

על פי תשובת הפצ"ר, שנשלחה לעמותת אומ"ץ, עולה כי השופט "דחה את התלונה בתוקף. לדבריו, טבעי הוא, ואף מתבקש, שעובר למינויו של פצ"ר חדש, מתייעצים הן שר הביטחון והן הרמטכ"ל, לשם גיבוש דעתם, עם הפצ"ר היוצא ועם פצ"רים קודמים."  לדבריו של השופט פינקלשטיין הוא סבר שנכון שההתייעצות עמו תתקיים בדרך של פגישה עם השר, ולכן ביקש להיפגש עמו. קודם לפגישה שוחחו השניים בטלפון ובפגישה חזר על המלצותיו לגבי המועמד המתאים לתפקיד. כל המועמדים היו פקודיו של השופט.

הנציב כתב בהחלטתו, כי אמנם לא נעשה שימוש לא הולם בתפקידו כשופט, שכן מתן ההמלצות לגיטימי, אולם הוסיף, "איני רואה מקום לסיים את החלטתי בלי להסתייג ממשלוח המכתב לשר לאחר  (ההדגשה במקור- א.ז.) המינוי… היה עליו להעדיף את האיפוק על הגשת 'ערעור' על המינוי… מטעם זה בלבד נמצאה התלונה מוצדקת."

באומ"ץ טענו כי, כשופט "על פינקלשטיין להתנהל באופן ממלכתי, בלתי תלוי, ובעיקר כמי שנושא משרה שבמהותה יושרה בלתי מתפשרת ושמירה קפדנית על הפרדת הרשויות". לטענת אומ"ץ, "השופט חצה באופן גס את הגבולות ונטל חלק פעיל כדי לקדם מינוי של אל"ם שרון אפק, אשר חפץ היה ביקרו, כפצ"ר."

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן