Skip to content

כנס ס'חנין: תוכניות לבנייה רוויה ביישובים ערביים עם דגש על איכות הסביבה

כנס ס'חנין – כנס מיוחד שעוסק בפיתוחים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים במגזר הערבי בישראל, שזקוקים יותר מתמיד לתמיכה ולפתרונות בנושאים כמו דיור ציבורי ובנייה ירוקה. מאת שרית פרקול
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

היום נערך יומו השני של כנס ס'חנין – כנס מיוחד שעוסק בפיתוחים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים במגזר הערבי בישראל, שזקוקים יותר מתמיד לתמיכה ולפתרונות בנושאים כמו דיור ציבורי ובנייה ירוקה

מאת שרית פרקול

"מה שצריך לעשות כדי להפוך חזון למציאות במגזר הערבי הוא שימוש נכון במשאב הקרקע. חדשנות תכנונית היא האמצעי החשוב בלחצים על קרקעות במדינת ישראל. ס'חנין היא קייס סטדי של מדינת ישראל. הלחץ שנובע בגידול באוכלוסייה דורש ניצול יעיל לתוכניות של כל הגורמים הסביבתיים. דין ס'חנין כדין ערים אחרות. יש לקחת את התוכניות בס'חנין ולהמיר אותן לערים אחרות בעתיד. פיתוח עירוני כלכלי חייב להיות בצעד אחד עם פינוי פסולת. יש לגבש תוכנית מסודרת במגזר הערבי בכלל ובס'חנין בפרט", אמרה אלונה שפר קרו, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה.

היום נערך יומו השני של כנס ס'חנין – כנס מיוחד שעוסק בפיתוחים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים במגזר הערבי בישראל, שזקוקים יותר מתמיד לתמיכה ולפתרונות בשלל נושאים מדיור ציבורי, פרנסה, בנייה ירוקה ועוד.

אירועי הקיץ האחרון והמלצות ועדת טרכטנברג רק הדגישו את הצורך לפיתוח כלכלי מואץ ומושכל ביישובים הערביים ושילוב יותר תושבים ערבים במעגלי העבודה. אתגר הפיתוח הכלכלי מונח לפתחם של משרדי הממשלה מצד אחד, אך גם לפתחן של הרשויות המקומיות, הערביות והיהודיות.

סולימאן עוסמאן
סולימאן עוסמאן, מהנדס העיר ס'חנין, מנחה באחת הסדנאות בכנס (צילם: חגי אהרון)

כנס ס'חנין לחדשנות תכנונית, בדגש על פיתוח כלכלי בישוב הערבי, מאורגן ע"י עיריית ס'חנין, עמותת "שכנים" שעיקר עיסוקה בפיתוח כלים להתמודדות עם התכנון בישובים הערביים בישראל, עמותת "מרחב" שעוסקת בהעלאת המודעות לסביבה עירונית טובה יותר ובשותפות "הרשות לפיתוח הגליל", משרד השיכון והבינוי, המשרד להגנת הסביבה והמשרד לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי במשרד ראש הממשלה.

בכנס מתקיימים כעת דיונים במספר נושאים עקרוניים, הקשורים בפיתוח הכלכלי של המגזר הערבי: פיתוח אזורי תעשייה משותפים, פיתוח תיירות חקלאית אקולוגית, מקומה של הרשות המקומית בפיתוח כלכלי. דיון נוסף ייערך בנושא פתרונות דיור ואופציות הבנייה הרוויה בישובים הערביים, כחלק מפתרון מצוקות כלכליות של הצעירים.

סח'נין, המונה יותר מ-25,000 תושבים, נהנית כבר הרבה שנים ממוניטין של "מובילה" ונותנת דוגמה במגזר הערבי. הנושאים והפתרונות שייצאו מהכנס אמורים לשמש דוגמה לעוד מרכזים עירוניים במדינה, בין אם ערביים ובין אם יהודיים. הכנס מהווה פריצת דרך הן בהתייחסות לנושאי התכנון למגזר הערבי בארץ והן בהיבט של מיקומו, בעיר ערבית בפריפריה.

מאזן גנאים: "להשקיע יותר באיכות הסביבה בערים שלנו ולא בקניית טנקים ונשקים" 

"עיזרו לנו לפתח ולפתור את בעיות המגזר". מאזן גנאים, ראש עיריית ס'חנין (צילם: חגי אהרון)

מאזן גנאים, ראש עיריית ס'חנין, אמר בכנס: "אני מבקש להשקיע יותר באיכות הסביבה בערים שלנו ולא בקניית טנקים ונשקים. בס'חנין ובמגזר בעיות רבות. אני מנצל את הבמה כדי לבקש שיעזרו לנו לפתח ולפתור את בעיות המגזר. בזכות שיתופי פעולה ותוכנית עבודה נכונה הצלחנו להגיע למצב טוב ולשקם את נזקי העבר. יש להתאים את התוכניות של חיפה ונהריה לאוכלוסייה הערבית בבקעת ס'חנין, אחרת זה לא יעבוד".

בכנס דיבר גם ד"ר חוסיין טרבייה, העומד בראש איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה. ד"ר טרבייה קיבל את פרס הגלובוס הירוק על פעילותו: "החברה הערבית עוברת שינויים בפנים שונים,  כמו הכלכלי, חברתי, תרבותי וכדומה. לאוכלוסייה אין מענה ראוי מכל הגורמים. בפיתוח הגליל והאזור בתחומים השונים יש לדאוג גם לאוכלוסייה הערבית. קידום של התחומים השונים באוכלוסייה הערבית, תוך כדי מתן מענה מדורג, יתרום לפיתוח וצמיחה".

קריאה נוספת:

החלום על בית בכפר – בזבזני במונחי קיימות

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן