אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר

אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר. בעקבות הסכם הרכישה בין קבוצת האצ'סון לבין סקיילקס יחזרו בעלי הבית הישנים לשליטה בחברה. האצ'יסון תמנה, כנראה, את עמיקם כהן ליו"ר במקומו של בן דב. העיסקה מותנת בביצוע הצעת רכש של 50% מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס

אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר

אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר. בעקבות הסכם הרכישה בין קבוצת האצ'סון לבין סקיילקס יחזרו בעלי הבית הישנים לשליטה בחברה. האצ'יסון תמנה, כנראה, את עמיקם כהן ליו"ר במקומו של בן דב. העיסקה מותנת בביצוע הצעת רכש של 50% מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס

בעקבות הסכם הרכישה בין קבוצת האצ'סון לבין סקיילקס, יחזרו בעלי הבית הישנים לשליטה בחברה. האצ'יסון תמנה, כנראה, את עמיקם כהן ליו"ר במקומו של בן דב. העיסקה מותנת בביצוע הצעת רכש של 50 אחוז מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס

מאת עמי אטינגר

אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר ויסדיר את החוב של חברת האחזקות שלו – סקיילקס קורפורשן. כך מתברר מהודעות לבורסה שפירסמו החברות של בן דב: סאני אלקטרוניקה, סקיילקס ופרטנר שעדיין בשליטתו. זאת בהתאם להסכם מכר בין חברת Persall Pte, תאגיד סינגפורי מקבוצת האצ'יסון ובין סקיילקס. עוד נודע, כי בכוונת האצ'יסון למנות את עמיקם כהן ליו"ר פרטנר, במקומו של אילן בן דב.

מהלכים שלובים שיבשילו במועד השלמת העסקה

במועד השלמת העיסקה תרכוש קבוצת האצ'יסון 75%  מהון המניות המונפק של סקיילקס (בדילול מלא), בתמורה כוללת של 125 מיליון דולר, בהנחת מימוש, בין היתר, של כל האופציות וניירות הערך ההמירים

אילן בן דוב
בעלי הבית הישנים חוזרים. אילן בן דוב

האחרים של החברה, למעט אגרות החוב להמרה (סדרה 1) של החברה ולמעט מניות רדומות. התמורה תשולם במזומן רק בעת השלמת העיסקה כולה. תמורת המניות הנמכרות משקפת מחיר של 6 דולרים (23 שקל) למניית סקיילקס.

במועד השלמת העסקה תרכוש סאני מסקיילקס את מלוא פעילות המפעילים הסלולאריים המבוצעת היום על ידי סקיילקס, הכוללת ייבוא, מכירה ומתן שירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג. זאת בתמורה של 100 מיליון דולר, אשר ישולם לסקיילקס במזומן במועד השלמה העסקה.

השלמת הרכישה מותנית בכך, שסקיילקס תרכוש עד מועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה לפחות 50% מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס, שאינן המירות למניות (למעט אגרות חוב שהונפקו ל-Advent), באופן שלאחר ביצוע הרכישות האלה, סקיילקס תרכוש לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של כל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור, שאינן המירות למניות. הוסכם כי רכישת אגרות החוב על ידי סקיילקס תיעשה באנמצעות הצעת רכש, או בכל דרך אחרת שתוצע על ידי קבוצת האצ'סון.

בהקשר לכך התחייב בן דב, שבעתיד, כשתפרסם סקיילקס הצעת רכש לרכישת אגרות חוב המירות (סדרה 1) של סקיילקס, סאני ובן דב יענו להצעת הרכש כאמור ביחס לכל אגרות החוב (סדרה 1) אשר בבעלותם. מן הראוי לציין שהעסקה זקוקה לאישור כל הגורמים הרגולטיביים הקשורים בחברות המשתתפות בעסקה.

"בעלי הבית הישנים של פרטנר חוזרים לשליטה בפרטנר דרך רכישת השליטה בסקיילקס. המוניטין החיובי של האצ'יסון, שנצבר בשנות הבנייה של פרטנר, יחד עם הגב הפיננסי החזק שלה מספקים לחברה אורך רוח והשינוי הוא בהחלט נקודה חיובית לזכות פרטנר", כך טוען צחי אברהם, אנליסט בכיר בכלל פיננסים ועונה על כמה שאלות:

האם פרטנר תעצור את חלוקת הדיבידנדים עד יעבור זעם?

"המאזן החזק של האצ'יסון מוריד מהפרק את הצורך בחלוקה אגרסיבית. אנחנו מעריכים שאחת ההחלטות הראשונות תהיה להוריד את הדיבידנד באופן חד לשיעור של 25%-30% מהרווח הנקי ואף, בסבירות גבוהה, לבטלו כליל בשלב הנוכחי.

מה יקרה לאסטרטגיית ההתרחבות בתחום התקשורת?

"האם הנהלה החדשה של פרטנר עדיין תשאף להפוך אותה לקבוצת תקשורת? האצ'יסון לא התלהבה בעבר להיכנס לתחומים נוספים בשוק התקשורת (ויתרו על רכישת הוט) מלבד סלולר, אבל המצב הנוכחי הוא אחר לאחר ש-012 נרכשה ולכן הסיכוי שפרטנר תיקח צעד לאחור מהפיכתה לקבוצת תקשורת קיים אבל הוא נמוך. רוב הסיכויים שפרטנר הולכת להשקעה בתחום הטלוויזיה, שעשויה ללחוץ על התוצאות של שנת 2013-4 כלפי מטה מתוך מבט לטווח ארוך יותר".

האם מנכ"ל רביעי בתוך שנתיים נמצא בדרכו לפרטנר?

עמיקם כהן חוזר, כנראה, לפרטנר בתפקיד היו"ר. יש סיכון שנראה התנגשות מול המנכ"ל המכהן חיים רומנו בדומה לקדנציה הקודמת? נדמה לנו שהתשובה היא לא. ההנהלה הנוכחית עושה פעולות נכונות תחת שוק שנמצא תחת לחץ אדיר והשת"פ של השניים באל על יחזור".

עד כמה זה בכלל משנה מי בעל הבית בפרטנר?

"האצ'יסון מוסיפה שקט תעשייתי וצפויה להוריד בהדרגה את היקף החוב במאזן אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על שוק שונה בתכלית. 2009 הייתה גן עדן בעבור חברות הסלולר ועכשיו… פחות. אותה הנהלה המקצועית של פרטנר תתמודד מול אותם אתגרים שמציב מולה שוק הסלולר והעתיד בשנים 2012-2013 נראה פשוט לא טוב. פרטנר פועלת בשוק תחרותי מאד כשהיא סובלת ותמשיך לסבול מירידת מחירים עמוק אל תוך 2013, יחד עם איבוד נתח שוק לטובת המתחרים החדשים ומהעובדה הפשוטה שאין לה שום יתרון תחרותי משמעותי לאורך זמן מול התחרות החדשה. הפרמיה האפשרית, שהחברות הגדולות גובות בעבור המותג המוכר ושירות הלקוחות הולכת ונשחקת והיא תמשיך לאבד את קסמה ברבעונים הבאים, בשעה שהחברות הגדולות מקצצות בשירות מצד אחד והוט מובייל/גולן טלקום יתמודדו בצורה טובה יותר עם מחלות הילדות שלהן מן הצד השני".

כתבות אחרונות באתר

בעקבות הסכם הרכישה בין קבוצת האצ'סון לבין סקיילקס, יחזרו בעלי הבית הישנים לשליטה בחברה. האצ'יסון תמנה, כנראה, את עמיקם כהן ליו"ר במקומו של בן דב. העיסקה מותנת בביצוע הצעת רכש של 50 אחוז מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס

מאת עמי אטינגר

אילן בן דב יאבד את השליטה שלו בפרטנר ויסדיר את החוב של חברת האחזקות שלו – סקיילקס קורפורשן. כך מתברר מהודעות לבורסה שפירסמו החברות של בן דב: סאני אלקטרוניקה, סקיילקס ופרטנר שעדיין בשליטתו. זאת בהתאם להסכם מכר בין חברת Persall Pte, תאגיד סינגפורי מקבוצת האצ'יסון ובין סקיילקס. עוד נודע, כי בכוונת האצ'יסון למנות את עמיקם כהן ליו"ר פרטנר, במקומו של אילן בן דב.

מהלכים שלובים שיבשילו במועד השלמת העסקה

במועד השלמת העיסקה תרכוש קבוצת האצ'יסון 75%  מהון המניות המונפק של סקיילקס (בדילול מלא), בתמורה כוללת של 125 מיליון דולר, בהנחת מימוש, בין היתר, של כל האופציות וניירות הערך ההמירים

אילן בן דוב
בעלי הבית הישנים חוזרים. אילן בן דוב

האחרים של החברה, למעט אגרות החוב להמרה (סדרה 1) של החברה ולמעט מניות רדומות. התמורה תשולם במזומן רק בעת השלמת העיסקה כולה. תמורת המניות הנמכרות משקפת מחיר של 6 דולרים (23 שקל) למניית סקיילקס.

במועד השלמת העסקה תרכוש סאני מסקיילקס את מלוא פעילות המפעילים הסלולאריים המבוצעת היום על ידי סקיילקס, הכוללת ייבוא, מכירה ומתן שירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג. זאת בתמורה של 100 מיליון דולר, אשר ישולם לסקיילקס במזומן במועד השלמה העסקה.

השלמת הרכישה מותנית בכך, שסקיילקס תרכוש עד מועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה לפחות 50% מאגרות החוב הרגילות של סקיילקס, שאינן המירות למניות (למעט אגרות חוב שהונפקו ל-Advent), באופן שלאחר ביצוע הרכישות האלה, סקיילקס תרכוש לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של כל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור, שאינן המירות למניות. הוסכם כי רכישת אגרות החוב על ידי סקיילקס תיעשה באנמצעות הצעת רכש, או בכל דרך אחרת שתוצע על ידי קבוצת האצ'סון.

בהקשר לכך התחייב בן דב, שבעתיד, כשתפרסם סקיילקס הצעת רכש לרכישת אגרות חוב המירות (סדרה 1) של סקיילקס, סאני ובן דב יענו להצעת הרכש כאמור ביחס לכל אגרות החוב (סדרה 1) אשר בבעלותם. מן הראוי לציין שהעסקה זקוקה לאישור כל הגורמים הרגולטיביים הקשורים בחברות המשתתפות בעסקה.

"בעלי הבית הישנים של פרטנר חוזרים לשליטה בפרטנר דרך רכישת השליטה בסקיילקס. המוניטין החיובי של האצ'יסון, שנצבר בשנות הבנייה של פרטנר, יחד עם הגב הפיננסי החזק שלה מספקים לחברה אורך רוח והשינוי הוא בהחלט נקודה חיובית לזכות פרטנר", כך טוען צחי אברהם, אנליסט בכיר בכלל פיננסים ועונה על כמה שאלות:

האם פרטנר תעצור את חלוקת הדיבידנדים עד יעבור זעם?

"המאזן החזק של האצ'יסון מוריד מהפרק את הצורך בחלוקה אגרסיבית. אנחנו מעריכים שאחת ההחלטות הראשונות תהיה להוריד את הדיבידנד באופן חד לשיעור של 25%-30% מהרווח הנקי ואף, בסבירות גבוהה, לבטלו כליל בשלב הנוכחי.

מה יקרה לאסטרטגיית ההתרחבות בתחום התקשורת?

"האם הנהלה החדשה של פרטנר עדיין תשאף להפוך אותה לקבוצת תקשורת? האצ'יסון לא התלהבה בעבר להיכנס לתחומים נוספים בשוק התקשורת (ויתרו על רכישת הוט) מלבד סלולר, אבל המצב הנוכחי הוא אחר לאחר ש-012 נרכשה ולכן הסיכוי שפרטנר תיקח צעד לאחור מהפיכתה לקבוצת תקשורת קיים אבל הוא נמוך. רוב הסיכויים שפרטנר הולכת להשקעה בתחום הטלוויזיה, שעשויה ללחוץ על התוצאות של שנת 2013-4 כלפי מטה מתוך מבט לטווח ארוך יותר".

האם מנכ"ל רביעי בתוך שנתיים נמצא בדרכו לפרטנר?

עמיקם כהן חוזר, כנראה, לפרטנר בתפקיד היו"ר. יש סיכון שנראה התנגשות מול המנכ"ל המכהן חיים רומנו בדומה לקדנציה הקודמת? נדמה לנו שהתשובה היא לא. ההנהלה הנוכחית עושה פעולות נכונות תחת שוק שנמצא תחת לחץ אדיר והשת"פ של השניים באל על יחזור".

עד כמה זה בכלל משנה מי בעל הבית בפרטנר?

"האצ'יסון מוסיפה שקט תעשייתי וצפויה להוריד בהדרגה את היקף החוב במאזן אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על שוק שונה בתכלית. 2009 הייתה גן עדן בעבור חברות הסלולר ועכשיו… פחות. אותה הנהלה המקצועית של פרטנר תתמודד מול אותם אתגרים שמציב מולה שוק הסלולר והעתיד בשנים 2012-2013 נראה פשוט לא טוב. פרטנר פועלת בשוק תחרותי מאד כשהיא סובלת ותמשיך לסבול מירידת מחירים עמוק אל תוך 2013, יחד עם איבוד נתח שוק לטובת המתחרים החדשים ומהעובדה הפשוטה שאין לה שום יתרון תחרותי משמעותי לאורך זמן מול התחרות החדשה. הפרמיה האפשרית, שהחברות הגדולות גובות בעבור המותג המוכר ושירות הלקוחות הולכת ונשחקת והיא תמשיך לאבד את קסמה ברבעונים הבאים, בשעה שהחברות הגדולות מקצצות בשירות מצד אחד והוט מובייל/גולן טלקום יתמודדו בצורה טובה יותר עם מחלות הילדות שלהן מן הצד השני".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן