"חוק התספורות" אושר לקריאה שנייה ושלישית

יוזמת החוק, ח"כ זהבה גלאון: "חוק התספורות, בנוסח שאושר, הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום". יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ דוד רותם: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שעשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם"

"חוק התספורות" אושר לקריאה שנייה ושלישית

יוזמת החוק, ח"כ זהבה גלאון: "חוק התספורות, בנוסח שאושר, הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום". יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ דוד רותם: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שעשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם"

יוזמת החוק, ח"כ זהבה גלאון: "חוק התספורות, בנוסח שאושר, הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום". יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ דוד רותם: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שעשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם" 

מאת צבי זינגר

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום תיקון לחוק החברות – מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברות אג"ח – תיקון המכונה "חוק התספורות" של ח"כ זהבה גלאון. הצעת החוק של זהבה גלאון מוזגה עם הצעת חוק ממשלתית דומה.

ח"כ דוד רותם: "חוק חברתי ממדרגה ראשונה". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ דוד רותם: "חוק חברתי ממדרגה ראשונה". (צילום: אתר הכנסת)

החוק החדש יחייב מינוי מומחה בכל הסדר חוב או פשרה, המשנה באופן מהותי את תנאי הפירעון של אגרות חוב או דחיית מועד הפירעון. המומחה ימונה ע"י ומטעם בית המשפט. המומחה יהיה בעל השכלה חשבונאית ופיננסית. בית המשפט לא ימנה מומחה, אם יהיה חשש לניגוד ענייניים במילוי תפקידו.

המומחה, ימונה כבר בשלב המו"מ בין חברת האג"ח לבין בעלי האג"ח. הנאמן מטעם מחזיקי האג"ח, יהיה רשאי שלא להגיש את הבקשה לבית המשפט בשלב המו"מ, אם קיימת חשיבות לניהול המו"מ ללא פרסומו. ובתנאי שאין חובת דיווח על המו"מ, עפ"י חוק ני"ע.

המומחה יסייע בניהול המו"מ, יגיש חוות דעת מטעמו לבית המשפט, יבחן חלופות אחרות להסדר המוצע ולתקבולים חילופיים כתוצאה מפרוק החברה או מכירתה לצד שלישי. בנוסף, המומחה יבחן האם ההסדר כולל פטור מאחריות אישית של נושאי משרה בחברה, והאם קיימת עילת תביעה ומה ערכה. שכרו של המומחה ישולם מכספי החברה ובפיקוח בית המשפט.

ח"כ זהבה גלאון: "מהפכה בשוק ההון". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ זהבה גלאון: "מהפכה בשוק ההון". (צילום: אתר הכנסת)

החברה והנאמן יחויבו למסור כל מידע רלוונטי ליידי הנאמן. בית המשפט לא יורה על כינוס אסיפת נושים לצורך אישור ההסדר, בטרם קיבל את חוות הדעת של המומחה.  החוק לא יחול לא על הסדרים קיימים או על הסדרים שכבר החל בהם מו"מ לפני כניסת החוק לתוקפו.

יו"ר הוועדה, ח"כ דוד רותם, אמר: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, כיון שהוא עשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם. הגיע העת להציל את האזרח הקטן מידי הטייקונים", אמר רותם.

ח"כ זהבה גלאון, שיזמה את הצעת החוק הפרטית, בירכה על אישור החוק ואמרה: "חוק התספורות בנוסח שאושר הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום, בו הגופים המוסדיים מסכימים להסדרי חוב תספורתיים, בהתאם לאינטרסים של בעלי שליטה ממונפים, על חשבון חסכונות הפנסיה של הציבור".

יוזמת החוק, ח"כ זהבה גלאון: "חוק התספורות, בנוסח שאושר, הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום". יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ דוד רותם: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שעשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם" 

מאת צבי זינגר

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום תיקון לחוק החברות – מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברות אג"ח – תיקון המכונה "חוק התספורות" של ח"כ זהבה גלאון. הצעת החוק של זהבה גלאון מוזגה עם הצעת חוק ממשלתית דומה.

ח"כ דוד רותם: "חוק חברתי ממדרגה ראשונה". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ דוד רותם: "חוק חברתי ממדרגה ראשונה". (צילום: אתר הכנסת)

החוק החדש יחייב מינוי מומחה בכל הסדר חוב או פשרה, המשנה באופן מהותי את תנאי הפירעון של אגרות חוב או דחיית מועד הפירעון. המומחה ימונה ע"י ומטעם בית המשפט. המומחה יהיה בעל השכלה חשבונאית ופיננסית. בית המשפט לא ימנה מומחה, אם יהיה חשש לניגוד ענייניים במילוי תפקידו.

המומחה, ימונה כבר בשלב המו"מ בין חברת האג"ח לבין בעלי האג"ח. הנאמן מטעם מחזיקי האג"ח, יהיה רשאי שלא להגיש את הבקשה לבית המשפט בשלב המו"מ, אם קיימת חשיבות לניהול המו"מ ללא פרסומו. ובתנאי שאין חובת דיווח על המו"מ, עפ"י חוק ני"ע.

המומחה יסייע בניהול המו"מ, יגיש חוות דעת מטעמו לבית המשפט, יבחן חלופות אחרות להסדר המוצע ולתקבולים חילופיים כתוצאה מפרוק החברה או מכירתה לצד שלישי. בנוסף, המומחה יבחן האם ההסדר כולל פטור מאחריות אישית של נושאי משרה בחברה, והאם קיימת עילת תביעה ומה ערכה. שכרו של המומחה ישולם מכספי החברה ובפיקוח בית המשפט.

ח"כ זהבה גלאון: "מהפכה בשוק ההון". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ זהבה גלאון: "מהפכה בשוק ההון". (צילום: אתר הכנסת)

החברה והנאמן יחויבו למסור כל מידע רלוונטי ליידי הנאמן. בית המשפט לא יורה על כינוס אסיפת נושים לצורך אישור ההסדר, בטרם קיבל את חוות הדעת של המומחה.  החוק לא יחול לא על הסדרים קיימים או על הסדרים שכבר החל בהם מו"מ לפני כניסת החוק לתוקפו.

יו"ר הוועדה, ח"כ דוד רותם, אמר: "זהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה, כיון שהוא עשוי להציל את כספי האזרח הקטן מידי הטייקונים, שמתעשרים על חשבון משקיעים קטנים החשופים לתספורות והפסדים שלא בטובתם. הגיע העת להציל את האזרח הקטן מידי הטייקונים", אמר רותם.

ח"כ זהבה גלאון, שיזמה את הצעת החוק הפרטית, בירכה על אישור החוק ואמרה: "חוק התספורות בנוסח שאושר הוא מהפכה של ממש בשוק ההון וישים סוף למצב המופקר הקיים כיום, בו הגופים המוסדיים מסכימים להסדרי חוב תספורתיים, בהתאם לאינטרסים של בעלי שליטה ממונפים, על חשבון חסכונות הפנסיה של הציבור".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן