לבעלי אג"ח טאו נגמרה הסבלנות: דורשים פירעון מיידי

לבעלי אג"ח טאו נגמרה הסבלנות: דורשים פירעון מיידי. לדברי נאמן נציגות בעלי אגרות החוב (סידרה ב' ו-ג') מסרב אילן בן דב בעל השליטה לאשרר את מחוייבותו למסמך העקרונות עליו הוא חתם יחד עם הנציגות וחברת טאו

לבעלי אג"ח טאו נגמרה הסבלנות: דורשים פירעון מיידי

לבעלי אג"ח טאו נגמרה הסבלנות: דורשים פירעון מיידי. לדברי נאמן נציגות בעלי אגרות החוב (סידרה ב' ו-ג') מסרב אילן בן דב בעל השליטה לאשרר את מחוייבותו למסמך העקרונות עליו הוא חתם יחד עם הנציגות וחברת טאו

לדברי נאמן נציגות בעלי אגרות החוב (סידרה ב' ו-ג') מסרב אילן בן דב, בעל השליטה, לאשרר את מחויבותו למסמך העקרונות עליו הוא חתם יחד עם הנציגות וחברת טאו

מאת עמי אטינגר

הרמטיק נאמנות, הנאמן לאגרות החוב סדרות ב' ו-ג' של טאו תשואות, שבשליטת אילן בן דב, שיגר מכתב לטאו בדבר העמדת האג"חים האלה לפירעון מיידי. לדבריו, בעל השליטה, אילן בן דב, מסרב לאשרר את מחוייבותו להסכם העקרונות אשר נחתם על ידו, החברה ונציגות מחזיקי אגרות החוב בינואר 2012

העמדת אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של טאו לפירעון מיידי הינה בהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 24 באפריל 2012, להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ביום 15 ביוני 2012, בכפוף לסמכות הנציגות של מחזיקי אגרות החוב לדחות את המועד עד ליום 31 ביולי 2012, בהתאם למפורט בהחלטה ובהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 14 ביוני 2012, להרחיב את סמכות הנציגות לדחיית מועד העמדה לפירעון מיידי, בכפוף לאישרור בעל השליטה בחברה, אילן בן דב, את מחויבותו למסמך עקרונות להסדר בחברה.

"על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 24.4.2012 מועמדות בזאת אגרות החוב (סידרה ב') ואגרות החוב (סידרה ג') לפירעון מיידי, למן מועד הודעה זו", נאמר במכתב ששיגר הנאמן לטאו, "אין באמור לגרוע מכל טענה כי בעל בשליטה הפר את התחייבויותיו על פי הסכם העקרונות ומנע בכך את הוצאתו לפועל בחוסר תום לב".

לאכוף על בן דב לקיים את התחייבויותיו

עוד נאמר במכתב הנאמן, כי נציגות מחזיקי אגרות החוב, יועצים משפטיים והנאמנים יבחנו את האפשרויות השונות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובכלל זה לאכוף על בן דב את קיום ההתחייבויות אשר נטל על עצמו במסגרת הסכם העקרונות ו/או לתבוע ממנו פיצועים מתאימים.

בהודעתה לבורסה מציינת חברת טאו, כי פנתה לבן דב בעל השליטה לאשרר את מחוייבותו למסמך העקרונות, בבקשה להעביר לנציגות מחזיקי אגרות החוב לאלתר ובכתב עם העתק לחברה, מסמך שבו יבהיר לנציגות, בצורה ברורה, שהוא מחויב למסמך העקרונות עליו חתם. "למותר לציין כי עמדתה של החברה הייתה והינה כי התחייבויותיו של בעל השליטה על פי מסמך העקרונות היו ונותרו בתוקף".

לדברי נאמן נציגות בעלי אגרות החוב (סידרה ב' ו-ג') מסרב אילן בן דב, בעל השליטה, לאשרר את מחויבותו למסמך העקרונות עליו הוא חתם יחד עם הנציגות וחברת טאו

מאת עמי אטינגר

הרמטיק נאמנות, הנאמן לאגרות החוב סדרות ב' ו-ג' של טאו תשואות, שבשליטת אילן בן דב, שיגר מכתב לטאו בדבר העמדת האג"חים האלה לפירעון מיידי. לדבריו, בעל השליטה, אילן בן דב, מסרב לאשרר את מחוייבותו להסכם העקרונות אשר נחתם על ידו, החברה ונציגות מחזיקי אגרות החוב בינואר 2012

העמדת אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של טאו לפירעון מיידי הינה בהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 24 באפריל 2012, להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ביום 15 ביוני 2012, בכפוף לסמכות הנציגות של מחזיקי אגרות החוב לדחות את המועד עד ליום 31 ביולי 2012, בהתאם למפורט בהחלטה ובהמשך להחלטות של אסיפות מחזיקי אגרות החוב מיום 14 ביוני 2012, להרחיב את סמכות הנציגות לדחיית מועד העמדה לפירעון מיידי, בכפוף לאישרור בעל השליטה בחברה, אילן בן דב, את מחויבותו למסמך עקרונות להסדר בחברה.

"על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 24.4.2012 מועמדות בזאת אגרות החוב (סידרה ב') ואגרות החוב (סידרה ג') לפירעון מיידי, למן מועד הודעה זו", נאמר במכתב ששיגר הנאמן לטאו, "אין באמור לגרוע מכל טענה כי בעל בשליטה הפר את התחייבויותיו על פי הסכם העקרונות ומנע בכך את הוצאתו לפועל בחוסר תום לב".

לאכוף על בן דב לקיים את התחייבויותיו

עוד נאמר במכתב הנאמן, כי נציגות מחזיקי אגרות החוב, יועצים משפטיים והנאמנים יבחנו את האפשרויות השונות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובכלל זה לאכוף על בן דב את קיום ההתחייבויות אשר נטל על עצמו במסגרת הסכם העקרונות ו/או לתבוע ממנו פיצועים מתאימים.

בהודעתה לבורסה מציינת חברת טאו, כי פנתה לבן דב בעל השליטה לאשרר את מחוייבותו למסמך העקרונות, בבקשה להעביר לנציגות מחזיקי אגרות החוב לאלתר ובכתב עם העתק לחברה, מסמך שבו יבהיר לנציגות, בצורה ברורה, שהוא מחויב למסמך העקרונות עליו חתם. "למותר לציין כי עמדתה של החברה הייתה והינה כי התחייבויותיו של בעל השליטה על פי מסמך העקרונות היו ונותרו בתוקף".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן