ייצוגית נגד משרד החוץ בטענה לאי תשלום מלוא שכרם של מאבטחים בחו"ל

עובדי "מודיעין אזרחי" שעבדו במשרד החוץ טוענים כי קיבלו שכר עבור 184 שעות חודשיות, גם כאשר עבדו 200 או 300 שעות בחודש • היקף התביעה מוערך בכ-31 מיליון שקל

ייצוגית נגד משרד החוץ בטענה לאי תשלום מלוא שכרם של מאבטחים בחו"ל

עובדי "מודיעין אזרחי" שעבדו במשרד החוץ טוענים כי קיבלו שכר עבור 184 שעות חודשיות, גם כאשר עבדו 200 או 300 שעות בחודש • היקף התביעה מוערך בכ-31 מיליון שקל

מאת כתב "משאבים"

לו מעסיק פרטי היה נוהג על פי דרכו של משרד החוץ, משרד התמ"ת היה פותח נגדו בחקירה פלילית, כך נאמר בתביעה ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כנגד מדינת ישראל – משרד החוץ, בטענה לאי תשלום מלוא שכרם של מאבטחי שגרירויות ישראל במקומות שונים ברחבי העולם.

בבקשה נאמר כי חברת "מודיעין אזרחי" זכתה במכרז פומבי שפרסם משרד החוץ למתן שירותי אבטחה בארץ ובחו"ל ובמסגרת מכרז זה סיפקה "מודיעין אזרחי" למשרד החוץ שירותי אבטחה בשגרירויות ישראל בחו"ל בין השנים 2004-2010.

לדברי המבקשים: עדי שלמה, יובל לסרי, איציק רומי וגיל גרוסקופ – הם הועסקו תקופות קצרות באבטחת שגרירויות ישראל בקהיר, ניו-דלהי ובנגקוק, ואולם שולם להם שכר עבודה, אך ורק בגין 184 שעות בחודש, אף אם עבדו 200 או 300 שעות בחודש. עוד הם טוענים, כי הם הגישו תביעה לתשלום שכר שלא שולם להם בחודשים אפריל ויוני 2010, כאשר עילת התביעה האישית של כל אחד מהם הינה 9,000-23,000 שקל.

בבקשה נאמר, כי דרך התשלום לעובד אבטחה בחו"ל נקבעה במכרז ועל פיה לעובד אבטחה בחו"ל ישולם שכר מקסימאלי עבור 184 שעות בחודש בלבד, אף אם בפועל עבד מעבר לכך, וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. כך לדוגמה, עובד אבטחה בחו"ל שעבד 384 שעות בחודש, ישולם שכר חלקי בגין 184 שעות ועבור 200 השעות הנותרות, לא ישולם לו שכר כלל. כמו כן, לפי תנאי המכרז, לעובד אבטחה בחו"ל תשולם תוספת גלובאלית בשיעור של 8% מהשכר השעתי בגין שעות נוספות, שהינו כאמור שכר חלקי עבור 184 שעות עבודה.

שגרירות ישראל בסין, מקור: פלג אדריכלים
שגרירות ישראל בסין, מקור: פלג אדריכלים

לדברי המבקשים, באמצעות עוה"ד ערן גולן ורותם לוי, למרות שהם עבדו 200-300 שעות בחודש בהתאם לצרכי ודרישות משרד החוץ, ולפי סידור העבודה שנקבע על ידי נציגיה הישירים של המדינה, לא שולם להם מלוא השכר בעבור שעות העבודה. שכר בגין השעות הנוספות הרבות שביצעו לא שולם כלל.

בבקשה נאמר, כי הדרך בה פעלה המדינה נושאת דגל שחור מעל חוקי העבודה ולו היה מדובר במעסיק פרטי הרי שמזמן הייתה נפתחת נגדו חקירה פלילית על ידי מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה שבמשרד התמ"ת, האמון על אכיפת זכויותיהם של עובדים והגנה עליהם מפני מעסיקים מפירי חוק והינו הרגולטור בתחום אכיפת חוקי המגן.

בית הדין מתבקש לקבוע את אחריות המדינה לתשלום שכר בגין שעות שבוצעו ולא שולמו בהתאם לפרשנות תכליתית של חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר, ולחילופין לקבוע, כי המדינה חייבת בתשלום השכר היות וכמזמינת השירות וכמנסחת תנאי המכרז והסכם ההתקשרות עם "מודיעין אזרחי", המפרים את זכויותיהם הקוגנטיות של המאבטחים, היה עליה להבטיח את זכויותיהם של המאבטחים.

המבקשים מעריכים את התשלום המצטבר שלא שולם לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת שהינם כלל עובדי "מודיעין אזרחי", אשר הועסקו בתפקידי שמירה ואבטחה בשגרירויות ישראל בחו"ל או במתקנים אחרים של המדינה בחו"ל או נשלחו לחו"ל לשם אבטחת יעדים ישראלים בתקופת המכרז, דהיינו בין חודש מרץ 2005 לאפריל 2010, בכ-31 מיליון שקל.

ממשרד החוץ נמסר: "הנושא יתברר בבית המשפט ולכן איננו מגיבים עליו".

* הידיעה פורסמה ב"משאבים" –  עיתון למקבלי החלטות בתחום הניהול ומשאבי האנוש, ביום ג', ה-24 ביולי [email protected]

מאת כתב "משאבים"

לו מעסיק פרטי היה נוהג על פי דרכו של משרד החוץ, משרד התמ"ת היה פותח נגדו בחקירה פלילית, כך נאמר בתביעה ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כנגד מדינת ישראל – משרד החוץ, בטענה לאי תשלום מלוא שכרם של מאבטחי שגרירויות ישראל במקומות שונים ברחבי העולם.

בבקשה נאמר כי חברת "מודיעין אזרחי" זכתה במכרז פומבי שפרסם משרד החוץ למתן שירותי אבטחה בארץ ובחו"ל ובמסגרת מכרז זה סיפקה "מודיעין אזרחי" למשרד החוץ שירותי אבטחה בשגרירויות ישראל בחו"ל בין השנים 2004-2010.

לדברי המבקשים: עדי שלמה, יובל לסרי, איציק רומי וגיל גרוסקופ – הם הועסקו תקופות קצרות באבטחת שגרירויות ישראל בקהיר, ניו-דלהי ובנגקוק, ואולם שולם להם שכר עבודה, אך ורק בגין 184 שעות בחודש, אף אם עבדו 200 או 300 שעות בחודש. עוד הם טוענים, כי הם הגישו תביעה לתשלום שכר שלא שולם להם בחודשים אפריל ויוני 2010, כאשר עילת התביעה האישית של כל אחד מהם הינה 9,000-23,000 שקל.

בבקשה נאמר, כי דרך התשלום לעובד אבטחה בחו"ל נקבעה במכרז ועל פיה לעובד אבטחה בחו"ל ישולם שכר מקסימאלי עבור 184 שעות בחודש בלבד, אף אם בפועל עבד מעבר לכך, וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. כך לדוגמה, עובד אבטחה בחו"ל שעבד 384 שעות בחודש, ישולם שכר חלקי בגין 184 שעות ועבור 200 השעות הנותרות, לא ישולם לו שכר כלל. כמו כן, לפי תנאי המכרז, לעובד אבטחה בחו"ל תשולם תוספת גלובאלית בשיעור של 8% מהשכר השעתי בגין שעות נוספות, שהינו כאמור שכר חלקי עבור 184 שעות עבודה.

שגרירות ישראל בסין, מקור: פלג אדריכלים
שגרירות ישראל בסין, מקור: פלג אדריכלים

לדברי המבקשים, באמצעות עוה"ד ערן גולן ורותם לוי, למרות שהם עבדו 200-300 שעות בחודש בהתאם לצרכי ודרישות משרד החוץ, ולפי סידור העבודה שנקבע על ידי נציגיה הישירים של המדינה, לא שולם להם מלוא השכר בעבור שעות העבודה. שכר בגין השעות הנוספות הרבות שביצעו לא שולם כלל.

בבקשה נאמר, כי הדרך בה פעלה המדינה נושאת דגל שחור מעל חוקי העבודה ולו היה מדובר במעסיק פרטי הרי שמזמן הייתה נפתחת נגדו חקירה פלילית על ידי מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה שבמשרד התמ"ת, האמון על אכיפת זכויותיהם של עובדים והגנה עליהם מפני מעסיקים מפירי חוק והינו הרגולטור בתחום אכיפת חוקי המגן.

בית הדין מתבקש לקבוע את אחריות המדינה לתשלום שכר בגין שעות שבוצעו ולא שולמו בהתאם לפרשנות תכליתית של חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר, ולחילופין לקבוע, כי המדינה חייבת בתשלום השכר היות וכמזמינת השירות וכמנסחת תנאי המכרז והסכם ההתקשרות עם "מודיעין אזרחי", המפרים את זכויותיהם הקוגנטיות של המאבטחים, היה עליה להבטיח את זכויותיהם של המאבטחים.

המבקשים מעריכים את התשלום המצטבר שלא שולם לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת שהינם כלל עובדי "מודיעין אזרחי", אשר הועסקו בתפקידי שמירה ואבטחה בשגרירויות ישראל בחו"ל או במתקנים אחרים של המדינה בחו"ל או נשלחו לחו"ל לשם אבטחת יעדים ישראלים בתקופת המכרז, דהיינו בין חודש מרץ 2005 לאפריל 2010, בכ-31 מיליון שקל.

ממשרד החוץ נמסר: "הנושא יתברר בבית המשפט ולכן איננו מגיבים עליו".

* הידיעה פורסמה ב"משאבים" –  עיתון למקבלי החלטות בתחום הניהול ומשאבי האנוש, ביום ג', ה-24 ביולי [email protected]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן