אביב בארצות ערב, חורף במערב: תרבויות מתנגשות

ההוויה העכורה בין הגושים לא תשקוט עד שהמשטמה העזה ורוח הנקם היוקדת בליבם של בני הציוויליזציה האסלאמית יביאו לדעיכת המערב, עד כליונם המוחלט של "הכופרים", לשיטתם. השקפה זו מזינה את כוחות המהפכה ואת עידן "האביב הערבי", הנהנה כעת מפריחה הרסנית, וזו עלולה להוביל את כלל הציוויליזציות בכוכבנו למבוי סתום

אביב בארצות ערב, חורף במערב: תרבויות מתנגשות

ההוויה העכורה בין הגושים לא תשקוט עד שהמשטמה העזה ורוח הנקם היוקדת בליבם של בני הציוויליזציה האסלאמית יביאו לדעיכת המערב, עד כליונם המוחלט של "הכופרים", לשיטתם. השקפה זו מזינה את כוחות המהפכה ואת עידן "האביב הערבי", הנהנה כעת מפריחה הרסנית, וזו עלולה להוביל את כלל הציוויליזציות בכוכבנו למבוי סתום

"אנחנו" מול "הם" (צילום: FreeDigitalPhotos.net)

קריאת התיגר האסלאמית נגד מדינות המערב התופסת תאוצה בשלל ביטויים: מהומות הזעם של המון מוסת מול שגרירויותיהן של מדינות המערב; רציחת השגריר האמריקני בלוב; צמיחת תנועות, בעיקר באירופה, שעיקר משנתן הוא הטפה נגד תרבות המערב ומתן כיסוי לתאי טרור "רדומים" והוצאה לפועל של פעילויות טרור במדינות אלו.

מנהיגי הציוויליזציה האסלאמית מנמקים קריאת תיגר זו כתגובה נגד הפרובוקציות האנטי-אסלאמיות והנביא מוחמד, שהתפרסמו בחסות עיקרון חופש הביטוי. הכוונה היא בעיקר לקריקטורות הפוגעניות ולסרט המפוקפק "תמימות המוסלמים", המציג באור מביש את הנביא מוחמד ואת עדת מאמיניו.

מנגד ניצבות מדינות המערב המומות, מופתעות ומגמגמות משפטי פיוס באמצעות מנהיגיהן,  כשבמקביל ממשיכה התקשורת אצלם לנצל את במת חופש הביטוי ולשפוך שמן נוסף על המדורה הלוהטת.

לכאורה ובדרך הפשט ניתן להיתמם ולראות את הזעם של העולם המוסלמי כתגובה לפרובוקציות של הסרט המדובר ולקריקטורות הלועגות למוחמד כנביא ולאומות האסלאם בכלל. תפישה שטחית שכזו אין בכוחה להסביר את כלל התהליכים הגיאו-פוליטיים המתחוללים כעת ואלו שעוד יגיע יומם. לעומתה ניצבת התפישה המנסה לחקור ולחתור עד שורש העניין, לנתח מהלכים כלל עולמיים תוך הסתכלות בראי ההיסטוריה. זו עשויה ללמדנו רבות על אודות אופיו של התהליך בו מתנגחים "הם" ו"אנחנו" זה בזה.

[related-posts title="עוד בנושא הסרט "תמימות המוסלמים""]

הייתי מתאר את העניין כ"אילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין" (על יסוד אבות ג', י"ז). כלומר, רב הנסתר על הנגלה, ולמעשה אנו צופים כעת בסצנה אחת מתוך סאגה עתירת מופעים וממדים, כאלה הניתנים להצבה כרונולוגית על ציר הזמן, אחרים במופע המכיל סגנון חיים מסוים וכן הלאה.

תיאור יסודי של מאזן הכוחות והיחסים בין מדינות המערב מחד גיסא ועולם האסלאם מאידך גיסא נחזה בעבר על ידי פרופסור סמואל הנטינגטון, שהעלה על הכתב את הגיגיו ב-1996 בחיבור הקרוי "התנגשות הציוויליזציות". נאמר שם, כי הזהות התרבותית והדתית תהיה המקור העיקרי של הסכסוכים בעולם שלאחר המלחמה הקרה. במילים אחרות, הנטינגטון רואה את הציוויליזציות ככוח המניע הראשי במערכת היחסים הבינלאומיים.

ציוויליזציות נבדלות זו מזו בערכיהן הבסיסיים ובהשקפותיהן הבסיסיות, בהנחות היסוד במגוון שאלות ורעיונות. בני האדם מגדירים עצמם במונחים אתניים ודתיים, ועל כן הם נוטים לראות את מערכות היחסים בינם לבין אנשים מקבוצות אתניות או קבוצות דת אחרות במונחים של "אנחנו" מול "הם". הבדלים אלה יוצרים חילוקי דעות בסוגיות מגוונות.

קווי שבר בין ציוויליזציות נוצרים, והם בלתי נמנעים. למשל, בכל הקשור למאמצי המערב לקדם את ערכיו ברחבי העולם נולדות תגובות נגד מצד הציוויליזציות האחרות. לשיטתו של הנטינגטון, הדת היא קריטריון מפתח בחלוקה לציוויליזציות, וזה מקור ההתנגשויות ביניהן.

הציוויליזציה המערבית והציוויליזציה האסלאמית מצויות בחכוך טקטוני לא מהעת האחרונה,  כפי שמציגה זאת התפישה השטחית; מדובר אפוא בקרב עתיק יומין, עוד מתום עידן תור הזהב האסלאמי.

השבר בין שתי התרבויות מקורו בשונות הרבה בערכיהן הבסיסיים, הן מבחינה אתנית והן מבחינה דתית, לרבות הקיטוב שרק מחמיר והולך ושמקורו דואלי. התייחסותן של מדינות המערב למדינות האסלאם כאל תרבות מפגרת ופרימיטיבית ולדת האסלאם כאל דת שאפשר להציגה בהומור נתפשת בקרב העולם המוסלמי כפגיעה וזלזול בתרבותם ודתם. המוסלמים, מצדם, תופשים את המערב כיצור דו-ראשי: האחד בו טמון שורש הרוע, ומשנהו נאיבי וחסר רגישות.

פערים אלו ואחרים הם למעשה עיקר ההוויה העכורה בין הגושים, שלא תשקוט עד שהמשטמה העזה ורוח הנקם היוקדת בליבם של בני הציוויליזציה האסלאמית יביאו לדעיכת המערב, עד כליונם המוחלט של "הכופרים", לשיטתם. השקפה זו מזינה את כוחות המהפכה ואת עידן "האביב הערבי", הנהנה כעת מפריחה הרסנית, וזו עלולה להוביל את כלל הציוויליזציות בכוכבנו למבוי סתום.

טעותם הבסיסית של לוחמי האסלאם נעוצה בתפישה שמלחמה זו היא בין "המדוכאים" לבין "המערב הדורסני", והאמת רחוקה מזו. המערב שרוי ב"חורף": פילוג במבנה החברתי העירוני; חולשה מחשבתית ורעיונית הגוררת היחלשות מעמד הדתות המסורתיות; ההתנהגות של הפרטים בחברה מתאפיינת בחומרנות ורכושנות; התועלתנות עומדת ביסוד השיקולים האנושיים; המחשבה המופשטת הטהורה מוחלפת במקצוענות מדעית מוכוונת מטרה והישגיות; המשטר הפוליטי הוא דמוקרטיה הנתונה להשפעת בעלי הממון והמנגנון הביורוקרטי הממשלתי.

הציוויליזציה המערבית אינה מצויה בפאזה של אביב, קיץ או סתיו. כבר עת ארוכה שהחורף מאפיין אותה. בהקשר זה אזכיר את ההיסטוריון והפילוסוף הגרמני, אוסוואלד שפנגלר,  שנודע בעיקר כמחבר הספר "שקיעת המערב" (1922), בו הוא מתאר את עלייתן ושקיעתן של תרבויות כתהליך מעגלי. מעין "גלגל החיים" של ציוויליזציה: לידה, בגרות, ושקיעה – כל תרבות מקיימת תהליך מחזורי של צמיחה והתפתחות, ולאחריו נסיגה ושקיעה. המחבר, בן החברה המערבית, מאבחן את מצבה של החברה המערבית כבר אז כנתונה בשלב האחרון, הנסוג, של תהליך זה.

דפי ההיסטוריה הורו שאכן המערב "דועך" מול הציוויליזציה האסלאמית, המונעת ממוטיבים של נקמנות על השפלות ודורסנות יהירה מאז תום עידן תור הזהב של האסלאם.

_______________________________________________________________________

פרופ' חיים בר הוא רופא חיפאי ותיק, שהקו החברתי היה תמיד נר לרגליו, עוד לפני שזה הפך להיות הדגל העיקרי של המחאה שהתחילה בקיץ 2011. בר החל בחודשים האחרונים לגבש סביבו קבוצת פעילים חברתיים מכל הארץ, שבנוסף לפעילות הנרחבת של סיוע לנזקקים וניצולי שואה משמשים גם קבוצה רעיונית המגבשת מדיניות כלכלית חברתית שתשמש אלטרנטיבה למדיניות הממשלתית הקיימת היום.  בר הוא חבר במפלגת העבודה וממצה כל הזדמנות לפגישות עם ח"כים, אנשי ציבור ופעילים חברתיים.
דף הפייסבוק של חיים בר

8 Comments

 1. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 15:15

  סוף סוף נפל לי האסימון . אתה בעצם סתם חפיפניק ללא בושה.
  יש כמה אנשים עם השם בני מוריס.
  פרופסור בני מוריס ההסטוריון . כן ,כן, ההסטוריון. מלמד היסטוריה בב"ש.
  "במקרה" אני מכיר אותו מהאוניברסיטה העברית . "במקרה " יש לנו חוויות משותפות ממלחמת ההתשה.
  " במקרה " יש לנו דברים משותפים נוספים. "במקרה " הוא זה שכתב מאמרים והתראיין אצל ארי שביט וכו' וכו'…
  עכשיו .תתנצל ותצא גבר.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 16:41

   בני מוריס מעניין את סבתי זכרונה לברכה, הוא לא חי כאן, אתה מתעקש כמו עיוור ללמד אותי מה קורה באזור המחיה שלי ? זה פתטי ! גם בני מוריס לא חי באזור המחיה שלי. ובטח שבטח לא יחזקאלי. אין לי על מה להתנצל, אולי על זה שבכלל ניסיתי להכניס קצת הגיון בחשיבה הגזענית הישראלית, הגיון שפשוט לא חודר את הראשים הקשים של הישראלים, רוצים להאמין תאמינו במה שבא לכם. תהיו בריאים תחיו על חרבכם לנצח, תסתכלו מאחורי גבכם עד אחרית הימים, תכנסו לפאניקה כל פעם שתשמעו ערבית, זו בעיה שלכם לא שלי. אבל אל תנסו ללמד אותי מה קורה כאן בעיר שלי

 2. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 14:04

  נכון. אין לי מושג בהיסטוריה.
  לכן אני מפנה אותך לפרופסור בני מוריס איש שמאל ( לדבריו מצביע מר"צ , של"י). סרבן שירות בשטחים.
  היסטוריון עם יושרה עד כדי להפחיד . קרא את ספרו האחרון. קרא את מאמרו ב"הארץ" מיום 6 בספטמבר 2012,
  קרא את הראיון שלו עם ארי שביט. שמע אותו מתראיין אצל לונדון וקירשנאום.
  אולי תתפקח . ( אולי ? כי יש לך ראש קשה).
  תמשיך לאכול עם המוסלמים – בתיאבון. תבדוק מדי פעם, שלא "תאכל אותה" .
  על מנת לבשל צפרדע , אסור לזרוק אותה לתוך סיר עם מים רותחים. היא תקפוץ ותברח.
  שים אותה במים חמימים ונעימים ותחמם לאט לאט. עד שהיא תרגיש שהיא מתבשלת זה יהיה מאוחר מדי.
  אני ממליץ לך לבדוק האם אתה כבר לא נמצא בתוך הסיר החמים והנעים.
  זהו. אני לא מתווכח איתך יותר. יש גבול ליכולתי לפתוח צוהר בקודקדך.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 14:21

   יש משהו ביזארי בצורה בה אתה מנסה ל"הכניס לי שכל בקודקוד" תוך כדי התעלמות מוחלטת מהעובדה שאני חי כאן ואתה קורא על החיים כאן. בצורה בה אתה דורש ממני להתנצל אבל ממשיך להכניס את כל המוסלמים לחבילה אחת, בצורה אנטישמית תוך שימוש בחיזוקים מושכלים של אנשים אחרים. אני לא יודע עם שמת לב אבל הפרופסור המכובד שדעתו חשובה לי ומעניינת אותי הוא …רופא. לא מזרחן ולא אנטרופולוג, לא הסטוריון ולא סוציולוג, והכי חשוב חי בדיוק כמוך בביצה העכורה והמיוזעת שמוציאה מאנשים את מיטב הגזענות במסווה של דיעה מושכלת

 3. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 11:43

  וילפארדו פארטו – האיטלקי מהמאה ה-18 . זכה לתהילת עולם עקב "כלל פארטו ".
  תרגום – יש כ-15-25 % מוסלמים פשוטים וטובים וחיוביים . השאר – 75-85 % קיצונים , מתלהמים ומסוכנים.
  לשמחתי , המצב אצלנו הפוך , ויש לטפל בקיצונים היהודיים ביד קשה.אני מדגיש, לטפל בהם מיידית .
  ההשוואה שלך מה שעשו ליהודים כול השנים , לא ברורה לי לחלוטין .
  המוסלמים באירופה , כבר היום, עושים ליהודים מה שעשו להם כול השנים . על תחייה באשליות , מהר ממה שאתה חושב זה יגיע אליך. ( אגב, ז'בוטינסקי ב-1932-3 היה היחיד שהתחננן ליהודים תברחו ).
  אין כמובן מה להשוות לאותם ימים, אך לא בושה להסתכל להיסטוריה בלבן של העיניים וללמוד.
  ראשית תתעורר . שנית , תהייה גבר,תתנצל על ההשוואה לנאצים והפרוטוקולים של זקני האיסלאם.תחזור בך.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 12:57

   ראשית כל מה שכתבת לא נכון בעליל ואתה ניזון ממידע מוטעה, בניגוד לך אני חי כאן באירופה הכביכול כבושה אוכל אצל מוסלמים עובד עם מוסלמים מצלם אותם ועוד… אז אני חושב שיש לי את הכלים לשפוט קצת יותר טוב ממך או מהמחבר. ושנית אני מסרב לחזור בי מההשוואה ומקווה שתקרא קצת יותר באובייקטיביות את ספרי ההסטוריה

 4. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 10:21

  על מנת לאשרר את דבריך ,אני מפנה אותך למאמר שכתב זאב בן יוסף בNEWS1 מחלקה ראשונה
  לפני מספר ימים תחת הכותרת " מלחמת כיפור עולמית " .
  הוא מביא שם מאמר שכתב ד"ר עזריאל קרליבך ( עורך מעריב -כן ,כן, מעריב ) ,
  ב-7 באוקטובר 1955 , להלן ציטוט " אמת פשוטה וברורה זו היא , כי בין עולם האיסלאם ועולם המערב והתרבות
  אין מילה משותפת אחת, ולא הייתה ולא תהייה ולא יכולה להיות כול הבנה "….
  בהמשך הוא מציין שאנו עושים שטות שלא תסולח, משום שאנחנו מסייעים לעולם לצייר איסלאם שהוא
  " פרי דמיון משאלותינו".
  לתשומת ליבך, ולהבדיל, לתשומת ליבו של עמיתך במגפון , עמית מנדלסון שבתגובה לכתבה של צבי יחזקאלי
  בערוץ 10 , כתב שאנחנו כותבים את ה"פרוטוקולים של זקני האיסלאם " ושממשלת ישראל נאצית.
  צמרמורת עברה בגופי כשקראתי את דברי השטות שלו פרי דמיון משאלותיו.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 10:33

   עצוב שגם אתה וגם הכותב, לא מבדילים בין איסלאם, בין איסלאם רדיקלי (היינו ג'יהדיסטים ואיסלאמיסטים) ובין מוסלמים (אנשים פשוטים) וגם אתה וגם הכותב עושים את אותה טעות קושרים מיליארד אנשים שמכנה משותף אחד ונותנים להם את אותן התכונות, לא זה מה שעשו ליהודים כל השנים ?

"אנחנו" מול "הם" (צילום: FreeDigitalPhotos.net)

קריאת התיגר האסלאמית נגד מדינות המערב התופסת תאוצה בשלל ביטויים: מהומות הזעם של המון מוסת מול שגרירויותיהן של מדינות המערב; רציחת השגריר האמריקני בלוב; צמיחת תנועות, בעיקר באירופה, שעיקר משנתן הוא הטפה נגד תרבות המערב ומתן כיסוי לתאי טרור "רדומים" והוצאה לפועל של פעילויות טרור במדינות אלו.

מנהיגי הציוויליזציה האסלאמית מנמקים קריאת תיגר זו כתגובה נגד הפרובוקציות האנטי-אסלאמיות והנביא מוחמד, שהתפרסמו בחסות עיקרון חופש הביטוי. הכוונה היא בעיקר לקריקטורות הפוגעניות ולסרט המפוקפק "תמימות המוסלמים", המציג באור מביש את הנביא מוחמד ואת עדת מאמיניו.

מנגד ניצבות מדינות המערב המומות, מופתעות ומגמגמות משפטי פיוס באמצעות מנהיגיהן,  כשבמקביל ממשיכה התקשורת אצלם לנצל את במת חופש הביטוי ולשפוך שמן נוסף על המדורה הלוהטת.

לכאורה ובדרך הפשט ניתן להיתמם ולראות את הזעם של העולם המוסלמי כתגובה לפרובוקציות של הסרט המדובר ולקריקטורות הלועגות למוחמד כנביא ולאומות האסלאם בכלל. תפישה שטחית שכזו אין בכוחה להסביר את כלל התהליכים הגיאו-פוליטיים המתחוללים כעת ואלו שעוד יגיע יומם. לעומתה ניצבת התפישה המנסה לחקור ולחתור עד שורש העניין, לנתח מהלכים כלל עולמיים תוך הסתכלות בראי ההיסטוריה. זו עשויה ללמדנו רבות על אודות אופיו של התהליך בו מתנגחים "הם" ו"אנחנו" זה בזה.

[related-posts title="עוד בנושא הסרט "תמימות המוסלמים""]

הייתי מתאר את העניין כ"אילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין" (על יסוד אבות ג', י"ז). כלומר, רב הנסתר על הנגלה, ולמעשה אנו צופים כעת בסצנה אחת מתוך סאגה עתירת מופעים וממדים, כאלה הניתנים להצבה כרונולוגית על ציר הזמן, אחרים במופע המכיל סגנון חיים מסוים וכן הלאה.

תיאור יסודי של מאזן הכוחות והיחסים בין מדינות המערב מחד גיסא ועולם האסלאם מאידך גיסא נחזה בעבר על ידי פרופסור סמואל הנטינגטון, שהעלה על הכתב את הגיגיו ב-1996 בחיבור הקרוי "התנגשות הציוויליזציות". נאמר שם, כי הזהות התרבותית והדתית תהיה המקור העיקרי של הסכסוכים בעולם שלאחר המלחמה הקרה. במילים אחרות, הנטינגטון רואה את הציוויליזציות ככוח המניע הראשי במערכת היחסים הבינלאומיים.

ציוויליזציות נבדלות זו מזו בערכיהן הבסיסיים ובהשקפותיהן הבסיסיות, בהנחות היסוד במגוון שאלות ורעיונות. בני האדם מגדירים עצמם במונחים אתניים ודתיים, ועל כן הם נוטים לראות את מערכות היחסים בינם לבין אנשים מקבוצות אתניות או קבוצות דת אחרות במונחים של "אנחנו" מול "הם". הבדלים אלה יוצרים חילוקי דעות בסוגיות מגוונות.

קווי שבר בין ציוויליזציות נוצרים, והם בלתי נמנעים. למשל, בכל הקשור למאמצי המערב לקדם את ערכיו ברחבי העולם נולדות תגובות נגד מצד הציוויליזציות האחרות. לשיטתו של הנטינגטון, הדת היא קריטריון מפתח בחלוקה לציוויליזציות, וזה מקור ההתנגשויות ביניהן.

הציוויליזציה המערבית והציוויליזציה האסלאמית מצויות בחכוך טקטוני לא מהעת האחרונה,  כפי שמציגה זאת התפישה השטחית; מדובר אפוא בקרב עתיק יומין, עוד מתום עידן תור הזהב האסלאמי.

השבר בין שתי התרבויות מקורו בשונות הרבה בערכיהן הבסיסיים, הן מבחינה אתנית והן מבחינה דתית, לרבות הקיטוב שרק מחמיר והולך ושמקורו דואלי. התייחסותן של מדינות המערב למדינות האסלאם כאל תרבות מפגרת ופרימיטיבית ולדת האסלאם כאל דת שאפשר להציגה בהומור נתפשת בקרב העולם המוסלמי כפגיעה וזלזול בתרבותם ודתם. המוסלמים, מצדם, תופשים את המערב כיצור דו-ראשי: האחד בו טמון שורש הרוע, ומשנהו נאיבי וחסר רגישות.

פערים אלו ואחרים הם למעשה עיקר ההוויה העכורה בין הגושים, שלא תשקוט עד שהמשטמה העזה ורוח הנקם היוקדת בליבם של בני הציוויליזציה האסלאמית יביאו לדעיכת המערב, עד כליונם המוחלט של "הכופרים", לשיטתם. השקפה זו מזינה את כוחות המהפכה ואת עידן "האביב הערבי", הנהנה כעת מפריחה הרסנית, וזו עלולה להוביל את כלל הציוויליזציות בכוכבנו למבוי סתום.

טעותם הבסיסית של לוחמי האסלאם נעוצה בתפישה שמלחמה זו היא בין "המדוכאים" לבין "המערב הדורסני", והאמת רחוקה מזו. המערב שרוי ב"חורף": פילוג במבנה החברתי העירוני; חולשה מחשבתית ורעיונית הגוררת היחלשות מעמד הדתות המסורתיות; ההתנהגות של הפרטים בחברה מתאפיינת בחומרנות ורכושנות; התועלתנות עומדת ביסוד השיקולים האנושיים; המחשבה המופשטת הטהורה מוחלפת במקצוענות מדעית מוכוונת מטרה והישגיות; המשטר הפוליטי הוא דמוקרטיה הנתונה להשפעת בעלי הממון והמנגנון הביורוקרטי הממשלתי.

הציוויליזציה המערבית אינה מצויה בפאזה של אביב, קיץ או סתיו. כבר עת ארוכה שהחורף מאפיין אותה. בהקשר זה אזכיר את ההיסטוריון והפילוסוף הגרמני, אוסוואלד שפנגלר,  שנודע בעיקר כמחבר הספר "שקיעת המערב" (1922), בו הוא מתאר את עלייתן ושקיעתן של תרבויות כתהליך מעגלי. מעין "גלגל החיים" של ציוויליזציה: לידה, בגרות, ושקיעה – כל תרבות מקיימת תהליך מחזורי של צמיחה והתפתחות, ולאחריו נסיגה ושקיעה. המחבר, בן החברה המערבית, מאבחן את מצבה של החברה המערבית כבר אז כנתונה בשלב האחרון, הנסוג, של תהליך זה.

דפי ההיסטוריה הורו שאכן המערב "דועך" מול הציוויליזציה האסלאמית, המונעת ממוטיבים של נקמנות על השפלות ודורסנות יהירה מאז תום עידן תור הזהב של האסלאם.

_______________________________________________________________________

פרופ' חיים בר הוא רופא חיפאי ותיק, שהקו החברתי היה תמיד נר לרגליו, עוד לפני שזה הפך להיות הדגל העיקרי של המחאה שהתחילה בקיץ 2011. בר החל בחודשים האחרונים לגבש סביבו קבוצת פעילים חברתיים מכל הארץ, שבנוסף לפעילות הנרחבת של סיוע לנזקקים וניצולי שואה משמשים גם קבוצה רעיונית המגבשת מדיניות כלכלית חברתית שתשמש אלטרנטיבה למדיניות הממשלתית הקיימת היום.  בר הוא חבר במפלגת העבודה וממצה כל הזדמנות לפגישות עם ח"כים, אנשי ציבור ופעילים חברתיים.
דף הפייסבוק של חיים בר

8 Comments

 1. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 15:15

  סוף סוף נפל לי האסימון . אתה בעצם סתם חפיפניק ללא בושה.
  יש כמה אנשים עם השם בני מוריס.
  פרופסור בני מוריס ההסטוריון . כן ,כן, ההסטוריון. מלמד היסטוריה בב"ש.
  "במקרה" אני מכיר אותו מהאוניברסיטה העברית . "במקרה " יש לנו חוויות משותפות ממלחמת ההתשה.
  " במקרה " יש לנו דברים משותפים נוספים. "במקרה " הוא זה שכתב מאמרים והתראיין אצל ארי שביט וכו' וכו'…
  עכשיו .תתנצל ותצא גבר.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 16:41

   בני מוריס מעניין את סבתי זכרונה לברכה, הוא לא חי כאן, אתה מתעקש כמו עיוור ללמד אותי מה קורה באזור המחיה שלי ? זה פתטי ! גם בני מוריס לא חי באזור המחיה שלי. ובטח שבטח לא יחזקאלי. אין לי על מה להתנצל, אולי על זה שבכלל ניסיתי להכניס קצת הגיון בחשיבה הגזענית הישראלית, הגיון שפשוט לא חודר את הראשים הקשים של הישראלים, רוצים להאמין תאמינו במה שבא לכם. תהיו בריאים תחיו על חרבכם לנצח, תסתכלו מאחורי גבכם עד אחרית הימים, תכנסו לפאניקה כל פעם שתשמעו ערבית, זו בעיה שלכם לא שלי. אבל אל תנסו ללמד אותי מה קורה כאן בעיר שלי

 2. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 14:04

  נכון. אין לי מושג בהיסטוריה.
  לכן אני מפנה אותך לפרופסור בני מוריס איש שמאל ( לדבריו מצביע מר"צ , של"י). סרבן שירות בשטחים.
  היסטוריון עם יושרה עד כדי להפחיד . קרא את ספרו האחרון. קרא את מאמרו ב"הארץ" מיום 6 בספטמבר 2012,
  קרא את הראיון שלו עם ארי שביט. שמע אותו מתראיין אצל לונדון וקירשנאום.
  אולי תתפקח . ( אולי ? כי יש לך ראש קשה).
  תמשיך לאכול עם המוסלמים – בתיאבון. תבדוק מדי פעם, שלא "תאכל אותה" .
  על מנת לבשל צפרדע , אסור לזרוק אותה לתוך סיר עם מים רותחים. היא תקפוץ ותברח.
  שים אותה במים חמימים ונעימים ותחמם לאט לאט. עד שהיא תרגיש שהיא מתבשלת זה יהיה מאוחר מדי.
  אני ממליץ לך לבדוק האם אתה כבר לא נמצא בתוך הסיר החמים והנעים.
  זהו. אני לא מתווכח איתך יותר. יש גבול ליכולתי לפתוח צוהר בקודקדך.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 14:21

   יש משהו ביזארי בצורה בה אתה מנסה ל"הכניס לי שכל בקודקוד" תוך כדי התעלמות מוחלטת מהעובדה שאני חי כאן ואתה קורא על החיים כאן. בצורה בה אתה דורש ממני להתנצל אבל ממשיך להכניס את כל המוסלמים לחבילה אחת, בצורה אנטישמית תוך שימוש בחיזוקים מושכלים של אנשים אחרים. אני לא יודע עם שמת לב אבל הפרופסור המכובד שדעתו חשובה לי ומעניינת אותי הוא …רופא. לא מזרחן ולא אנטרופולוג, לא הסטוריון ולא סוציולוג, והכי חשוב חי בדיוק כמוך בביצה העכורה והמיוזעת שמוציאה מאנשים את מיטב הגזענות במסווה של דיעה מושכלת

 3. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 11:43

  וילפארדו פארטו – האיטלקי מהמאה ה-18 . זכה לתהילת עולם עקב "כלל פארטו ".
  תרגום – יש כ-15-25 % מוסלמים פשוטים וטובים וחיוביים . השאר – 75-85 % קיצונים , מתלהמים ומסוכנים.
  לשמחתי , המצב אצלנו הפוך , ויש לטפל בקיצונים היהודיים ביד קשה.אני מדגיש, לטפל בהם מיידית .
  ההשוואה שלך מה שעשו ליהודים כול השנים , לא ברורה לי לחלוטין .
  המוסלמים באירופה , כבר היום, עושים ליהודים מה שעשו להם כול השנים . על תחייה באשליות , מהר ממה שאתה חושב זה יגיע אליך. ( אגב, ז'בוטינסקי ב-1932-3 היה היחיד שהתחננן ליהודים תברחו ).
  אין כמובן מה להשוות לאותם ימים, אך לא בושה להסתכל להיסטוריה בלבן של העיניים וללמוד.
  ראשית תתעורר . שנית , תהייה גבר,תתנצל על ההשוואה לנאצים והפרוטוקולים של זקני האיסלאם.תחזור בך.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 12:57

   ראשית כל מה שכתבת לא נכון בעליל ואתה ניזון ממידע מוטעה, בניגוד לך אני חי כאן באירופה הכביכול כבושה אוכל אצל מוסלמים עובד עם מוסלמים מצלם אותם ועוד… אז אני חושב שיש לי את הכלים לשפוט קצת יותר טוב ממך או מהמחבר. ושנית אני מסרב לחזור בי מההשוואה ומקווה שתקרא קצת יותר באובייקטיביות את ספרי ההסטוריה

 4. שער
  27 בספטמבר 2012 @ 10:21

  על מנת לאשרר את דבריך ,אני מפנה אותך למאמר שכתב זאב בן יוסף בNEWS1 מחלקה ראשונה
  לפני מספר ימים תחת הכותרת " מלחמת כיפור עולמית " .
  הוא מביא שם מאמר שכתב ד"ר עזריאל קרליבך ( עורך מעריב -כן ,כן, מעריב ) ,
  ב-7 באוקטובר 1955 , להלן ציטוט " אמת פשוטה וברורה זו היא , כי בין עולם האיסלאם ועולם המערב והתרבות
  אין מילה משותפת אחת, ולא הייתה ולא תהייה ולא יכולה להיות כול הבנה "….
  בהמשך הוא מציין שאנו עושים שטות שלא תסולח, משום שאנחנו מסייעים לעולם לצייר איסלאם שהוא
  " פרי דמיון משאלותינו".
  לתשומת ליבך, ולהבדיל, לתשומת ליבו של עמיתך במגפון , עמית מנדלסון שבתגובה לכתבה של צבי יחזקאלי
  בערוץ 10 , כתב שאנחנו כותבים את ה"פרוטוקולים של זקני האיסלאם " ושממשלת ישראל נאצית.
  צמרמורת עברה בגופי כשקראתי את דברי השטות שלו פרי דמיון משאלותיו.

  • עמית מנדלזון
   27 בספטמבר 2012 @ 10:33

   עצוב שגם אתה וגם הכותב, לא מבדילים בין איסלאם, בין איסלאם רדיקלי (היינו ג'יהדיסטים ואיסלאמיסטים) ובין מוסלמים (אנשים פשוטים) וגם אתה וגם הכותב עושים את אותה טעות קושרים מיליארד אנשים שמכנה משותף אחד ונותנים להם את אותן התכונות, לא זה מה שעשו ליהודים כל השנים ?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן