תו אמון הציבור נשלל מחברת סמארט

בעקבות כשלים חמורים בהתנהלותה של חברת סמארט הוסר ממנה תו אמון הציבור. חברת סמארט הינה חברה העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית. החברה היתה מחויבת לכללי ארגון אמון הציבור ונשאה את תו אמון הציבור במשך 3.5 שנים

תו אמון הציבור נשלל מחברת סמארט

בעקבות כשלים חמורים בהתנהלותה של חברת סמארט הוסר ממנה תו אמון הציבור. חברת סמארט הינה חברה העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית. החברה היתה מחויבת לכללי ארגון אמון הציבור ונשאה את תו אמון הציבור במשך 3.5 שנים

בעקבות כשלים חמורים בהתנהלותה של חברת סמארט הוסר ממנה תו אמון הציבור. חברת סמארט הינה חברה העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית. החברה היתה מחויבת לכללי ארגון אמון הציבור ונשאה את תו אמון הציבור במשך 3.5 שנים

תו אמון הציבור נשלל מחברת סמארט, העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית לאחר שנשאה את התו במשך 3.5 שנים. לפי הודעת ארגון אמון הציבור, לאורך התקופה לא עלו בעיות בהתנהלות החברה, אך בחודשים האחרונים, הגיעו למוקד הארגון תלונות שהעידו על הרעה חמורה בהתנהלותה.

בעקבות פניות רבות של צרכנים, נערכו בדיקות ובירורים מול החברה. מארגון אמון הציבור נמסר כי לאחר שהחברה לא נקטה בפעולות לתיקון התנהלותה הבעייתית והמשיכה להפר את הוראות החוק ואת כללי אמון הציבור אליהם התחייבה, החליט הצוות המשפטי בארגון על הסרת התו לפני כשבועיים.

אתר האינטרנט של smart. תלונות הצרכנים הביאו להסרת התו
אתר האינטרנט של smart. תלונות הצרכנים הביאו להסרת התו

על פי נהלי הארגון, ניתנת לחברה אפשרות לערער על ההחלטה בתוך 14 ימים בפני כבוד שופט בית המשפט המחוזי בדימוס בועז אוקון והיום, בתום התקופה, שלילת התו הינה סופית.
עו"ד יפעת שובל, סמנכ"ל ארגון אמון הציבור ומנהלת מחלקת בקרת מחויבים: "אחת הבעיות הבולטות שהובילה להסרת התו, היתה דפוס ליקוי ששב ועלה מתלונות צרכנים, לפיו בבואם לבטל עסקאות – הם נתקלו בהערמת קשיים ובסחבת. מדובר בדפוס ליקוי חמור, המהווה פגיעה קשה בצרכנים ובזכותם לביטול עסקה בהתאם לתנאי ההסכם מול החברה ועולה עד כדי הפרת דין.

לדבריה, הבעיה חמורה עוד יותר לאור העובדה, שמדובר פעמים רבות בחיילים משוחררים ובכספי הפיקדון שנועדו לסייע להם בצעדיהם הראשונים באזרחות לאחר השירות הצבאי והעיכוב והסחבת עלולים לפגוע מהותית בעתידם המקצועי והאישי. גם לאחר דין ודברים עם הנהלת החברה והעברת הממצאים החמורים, החברה לא תיקנה את התנהלותה ועל כן הוחלט על שלילת התו", נמסר מארגון אמון הציבור.

לא ניתן היה להשיג את תגובת סמארט.

ארגון אמון הציבור פועל במטרה לשכלל את השיח הצרכני-כלכלי בישראל ולהנחיל בקרב עסקים ומוסדות ציבור כללי התנהגות של הגינות, אמינות ושקיפות, כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. עסקים המתחייבים לכללי ארגון אמון הציבור נמצאים תחת בקרה שוטפת (בתשלום) של הארגון, הכוללת בחינת כל הממשקים הצרכניים של החברה, בדיקת תקנונים, מעקב אחר פרסומים, בדיקות לקוח סמוי, תלונות צרכנים וכדומה. במרבית המקרים, במידה ומתגלים ליקויים, בית העסק מטפל בהם מתוך הבנה כי התנהלות נכונה מול צרכנים מטיבה עם העסק ומקדמת אותו. במקרים בהם העסק נמנע מלתקן את הליקויים, פותח הארגון בהליך שלילה. במידה שהעסק בוחר לערער על החלטת השלילה, מתנהל הליך שלילת תו, שערכאת הדיון הראשונה מנוהלת על ידי כבוד שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון, וערכאת הערעור העליונה בראשות כבוד שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר. הליך הניטור והבקרה על עסקים מחוייבים ואלו שאינם מחוייבים, מצליח לאתר ולטפל במפגעים רבים ואף ליצר הרתעה בקרב עסקים מפני שימוש בפרקטיקות פסולות.
ממידע שהגיע לארגון אמון הציבור בשבועות האחרונים, לאחר הסרת התו ונקיטת הליכים משפטיים מצד צרכנים כנגד החברה, עולה כי החברה טרם השיבה לכלל הצרכנים את כספם וממשיכה בסחבת ובהנהלותה הפסולה.

בעקבות כשלים חמורים בהתנהלותה של חברת סמארט הוסר ממנה תו אמון הציבור. חברת סמארט הינה חברה העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית. החברה היתה מחויבת לכללי ארגון אמון הציבור ונשאה את תו אמון הציבור במשך 3.5 שנים

תו אמון הציבור נשלל מחברת סמארט, העוסקת בקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית לאחר שנשאה את התו במשך 3.5 שנים. לפי הודעת ארגון אמון הציבור, לאורך התקופה לא עלו בעיות בהתנהלות החברה, אך בחודשים האחרונים, הגיעו למוקד הארגון תלונות שהעידו על הרעה חמורה בהתנהלותה.

בעקבות פניות רבות של צרכנים, נערכו בדיקות ובירורים מול החברה. מארגון אמון הציבור נמסר כי לאחר שהחברה לא נקטה בפעולות לתיקון התנהלותה הבעייתית והמשיכה להפר את הוראות החוק ואת כללי אמון הציבור אליהם התחייבה, החליט הצוות המשפטי בארגון על הסרת התו לפני כשבועיים.

אתר האינטרנט של smart. תלונות הצרכנים הביאו להסרת התו
אתר האינטרנט של smart. תלונות הצרכנים הביאו להסרת התו

על פי נהלי הארגון, ניתנת לחברה אפשרות לערער על ההחלטה בתוך 14 ימים בפני כבוד שופט בית המשפט המחוזי בדימוס בועז אוקון והיום, בתום התקופה, שלילת התו הינה סופית.
עו"ד יפעת שובל, סמנכ"ל ארגון אמון הציבור ומנהלת מחלקת בקרת מחויבים: "אחת הבעיות הבולטות שהובילה להסרת התו, היתה דפוס ליקוי ששב ועלה מתלונות צרכנים, לפיו בבואם לבטל עסקאות – הם נתקלו בהערמת קשיים ובסחבת. מדובר בדפוס ליקוי חמור, המהווה פגיעה קשה בצרכנים ובזכותם לביטול עסקה בהתאם לתנאי ההסכם מול החברה ועולה עד כדי הפרת דין.

לדבריה, הבעיה חמורה עוד יותר לאור העובדה, שמדובר פעמים רבות בחיילים משוחררים ובכספי הפיקדון שנועדו לסייע להם בצעדיהם הראשונים באזרחות לאחר השירות הצבאי והעיכוב והסחבת עלולים לפגוע מהותית בעתידם המקצועי והאישי. גם לאחר דין ודברים עם הנהלת החברה והעברת הממצאים החמורים, החברה לא תיקנה את התנהלותה ועל כן הוחלט על שלילת התו", נמסר מארגון אמון הציבור.

לא ניתן היה להשיג את תגובת סמארט.

ארגון אמון הציבור פועל במטרה לשכלל את השיח הצרכני-כלכלי בישראל ולהנחיל בקרב עסקים ומוסדות ציבור כללי התנהגות של הגינות, אמינות ושקיפות, כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. עסקים המתחייבים לכללי ארגון אמון הציבור נמצאים תחת בקרה שוטפת (בתשלום) של הארגון, הכוללת בחינת כל הממשקים הצרכניים של החברה, בדיקת תקנונים, מעקב אחר פרסומים, בדיקות לקוח סמוי, תלונות צרכנים וכדומה. במרבית המקרים, במידה ומתגלים ליקויים, בית העסק מטפל בהם מתוך הבנה כי התנהלות נכונה מול צרכנים מטיבה עם העסק ומקדמת אותו. במקרים בהם העסק נמנע מלתקן את הליקויים, פותח הארגון בהליך שלילה. במידה שהעסק בוחר לערער על החלטת השלילה, מתנהל הליך שלילת תו, שערכאת הדיון הראשונה מנוהלת על ידי כבוד שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון, וערכאת הערעור העליונה בראשות כבוד שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר. הליך הניטור והבקרה על עסקים מחוייבים ואלו שאינם מחוייבים, מצליח לאתר ולטפל במפגעים רבים ואף ליצר הרתעה בקרב עסקים מפני שימוש בפרקטיקות פסולות.
ממידע שהגיע לארגון אמון הציבור בשבועות האחרונים, לאחר הסרת התו ונקיטת הליכים משפטיים מצד צרכנים כנגד החברה, עולה כי החברה טרם השיבה לכלל הצרכנים את כספם וממשיכה בסחבת ובהנהלותה הפסולה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן