עיריית ירושלים הודיעה כי תחדל לגבות אגרת תיעול כתנאי לקבלת היתר בנייה

בעקבות תביעה ייצוגית הודיעה העירייה, כי תחדל לגבות אגרת תיעול באופן לא חוקי וכתנאי לקבלת היתר בניה. משמעות ההודעה היא, כי כל חוב בהיטל תיעול שהושת עד ליום 26 במרץ 2012 ולא שולם – יחויב בשיעור של כ-40% בלבד