מה לעשות כדי שיישמע קולן של הנשים בתוך קולות המלחמה?

המחשבות נודדות אל המלחמה הבאה, שתתרחש בערים ובמקומות צפופי משפחות, לא מלחמת שדות קרב וחדרי מלחמה, מלחמתן של אמהות שיגוננו על ילדים וייאבקו ליצור שגרה נורמלית כשמסביב יתמוטט כל מה שמוכר. החצבים פרחו בצפת של אמא וגם היום, בצל האיום האיראני