רוסיה קרקעה 4 מטוסי SSJ-100 בגלל תקלות תכנוניות

רשות הבטיחות בתעופה הרוסית השעתה את הרישוי שלהם. הליקויים בתכנון התגלו בעקבות התראה שהתקבלה במערכת האזהרה על נזילות במערכות כן הנחיתה והפעלת מדפי המטוס