39.7 מיליון דולר – ההפסד של אל על ברבעון הראשון

הכנסות החברה ירדו ב-15.6 מיליון דולר; הוצאות ההפעלה גדלו ב-5.3 מיליון דולר; הרווח הגולמי ירד ב-20.9 מיליון דולר והוצאות ההנהלה וכלליות גדלו ב-2.3 מיליון דולר