"האנטישמיות חודרת מהשוליים הקיצוניים למרכז החברה"

כך עולה מדו"ח מצב האנטישמיות בעולם לשנת 2013, של מרכז קנטור. מחברי הדו"ח אומרים שתחושתם המתחזקת של יהודים, שאכן מסתמנת מגמת החמרה, מקורה בעיקר בחומרתם של הביטויים המילוליים והחזותיים, העלבונות, ההצקות והאיומים היוצרים אווירה מכבידה, ולאו דווקא במספרי האירועים האלימים. בחלק מהארצות אכן נרשמה עלייה