יצירתיות יתר

"יצירתיות יתר" היא מצב בו אדם יצירתי מאד, שאינו מגובה בתוכו על ידי תכונות המאפשרות ליצירתיות שבו להתגשם, נחנק אנרגטית מעודף כוחות לא מבוטאים. כוחות לא מבוטאים אלו מפנים את פניהם אל עבר ההרס העצמי