פורסם מכרז להקמה והפעלה של קרן אשראי ליזמות עולים ותושבים חוזרים

את המכרז פרסמו אגף החשב הכללי במשרד האוצר והאגף לייזמות עסקית במשרד הקליטה. המטרה: עידוד היזמות העסקית של ציבור העולים החדשים שיתרום לקליטתם בחברה הישראלית