חברת ברעד תבצע עבודות עפר בנמל התעופה בתמנע

ברעד – חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים, נבחרה במכרז שקיימה רשות שדות התעופה לביצוע עבודות עפר, גידור ותשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז בנמל ע"ש אילן ואסף רמון