לראשונה מזה 9 רבעונים יפנאוטו החזקות מציגה רווח נקי

יפנאוטו החזקות מפרסמת את הדוחות האחרונים שלה כחברה בורסאית ומציגה שיפור חד וזינוק חד ברווח הגולמי והרווח התפעולי כתוצאה מתוכנית התיעלות שעברה החברה