ועדת שרים לחקיקה: גרושות וגרושים הם "הורים בנפרד" ולא "חד-הורים"

הצעת החוק אינה מציעה ליצור הבחנה בזכאות הכספית או אחרת בין משפחה חד-הורית להורים בנפרד, אלא להפריד בין הגדרת "הורה יחיד" ל"הורה בנפרד"