עונשי מאסר כבדים לשוטרים שהפקירו פלסטיני פצוע למותו

בית המשפט גזר היום 30 חודשי מאסר בפועל על שני שוטרים שהשאירו פלסטיני פצוע ליד גדר המערכת, לבוש במכנסי בית החולים ועם קטטר מחובר לגופו. ניתוח לאחר המוות העלה כי כנראה נפטר מהתייבשות. גופתו נמצאה במקום הו הוא הושאר, לאחר יומיים. השופט: "התנהגותם מעוררת חלחלה". פרקליט אחד שוטרים: "זהו גזר דין הזוי, אנו נערער"