מלון וולדורף אסטוריה ייפתח עד סוף השנה בירושלים

התאחדות המלונות תקיים את הוועידה התלת-שנתית שלה במלון הפאר בירושלים בדצמבר השנה. מנכ"ל ההתאחדות, שמואל צוראל: אנחנו מאמינים שהמלון ייפתח ולכן לקחנו את הסיכון לקיים בו את הוועידה