לפיד: טרגדיית הנדל"ן בישראל

שר האוצר הציג היום בפני ועדת הכספים, שדנה החוק מע"מ אפס, את המחסור המזומנים שנוצר במרוצת השנים ברכישת דירה ואת הפתרונות שנעשו כדי להתגבר על מחסור זה