אושרה הפרטת חברות בבעלות משותפת לעיריית תל אביב

ועדת השרים להפרטה אישרה את הצעת רשות החברות למכירת החברות בבעלות משותפת עם עיריית תל אביב-יפו. במסגרת המתווה המתגבש תרכוש חברת אתרים את חברות אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו מעיריית ת"א, ולאחר מכן יימכרו אחזקות המדינה באתרים לידי העירייה. בנוסף המדינה תרכוש את חלקה של העירייה בנתיבי איילון