קווים למנהיגותו של מרדכי היהודי

אחת הדמויות המרכזיות בסיפור המגילה היא, ללא ספק, מרדכי. מרדכי, מרגע הופעתו, מתגלה כדמות הראשית והרוח החיה בכל אפיזודה במגילה. ברשימה זו נבקש לפתוח צוהר ולעמוד על אישיותו ומנהיגותו של מרדכי כפי שזו משתקפת במגילה ובמדרשי חז"ל ומה זו יכולה ללמדנו לימינו