ערב החג: נפרצו מחסני חברת "חלאבין קוסמטיקה"

להערכת החברה נאמד הנזק בכ- 10 מיליוני שקלים