טיסות מוזלות בנתב"ג יוכפלו הקיץ מ-4 ל-8 אחוזים

יהיה גם גידול של 12% בטיסות הנוסעים הסדירות סדירות. בטיסות המשותפת של שלושת חברות התעופה הישראליות צפוי לחול השנה גידול בשיעור של כ-10%, אבל חלקן בסך כל תנועת הטיסות ממשיך לרדת. צפי חלק השוק שלהן הוא כ-39% והוא נמוך מחלק השוק שלהן במשך עונות הקיץ בין השנים 2007 לבין 2011