לפחות מאתיים הרוגים במתקפת צבא סוריה על כפר במחוז חמה

מסוקי קרב ושריון תקפו אתמול את הכפר טרמש ואנשי מיליציית השביחה רצחו מבית לבית