כיצד נחמוק מבינוניות – הרהורים לשנה החדשה

על מה באמת אנו צריכים לחזור בתשובה? משה לוי (שם עט) מגלה לנו מעט מהתחבטויותיו הרוחניות ערב השנה החדשה. אנו יודעים על מעשינו הטובים וגם על הרעים. מה עם הבינוניים?