שיגור מערכת הנעה רקטית בוצע הבוקר

השיגור בוצע מבסיס פלמחים במרכז הארץ. השובל הלבן שעלה מבסיס פלמחים בעת השיגור נחזה במקומות שונים במרכז הארץ ואף עורר בכמה מקומות בהלה, מהחשש, כי מדובר במתקפה מעזה