ייצוגית בהיקף של כחמישה מיליון שקל הוגשה נגד "יינות ביתן"

כתב התביעה טוען לאי סימון המוצר במחיר ליחידת מידה – לא על גבי המוצר ולא על גבי המדף. זאת, בניגוד לנדרש על פי תקנות הגנת הצרכן