שיח פוסט-מודרני כנקודת מוצא ליציאת מצרים

מתוך הדיאלוג של משה עם הבורא בפרשת שמות, אנו למדים שהנחת היסוד של השיח הפוסט-מודרני יסודו בהררי קודש מפני שהוא מבקש לטהר את הכפייה של האחד על חברו. אלא שעלינו להבין שהוא רק נקודת המוצא ולא התכלית. הפיכתו לתכלית היא שמביאה את התחלואים והניכור הקיימים בימינו