ירידה של 3% בפדיון בדולרים במלונות בינואר-יוני 2013

הסיבות: ירידה במספרי התיירים והיחלשות הדולר מול השקל. בירושלים ובתל אביב-יפו נרשמו ירידות של כ-10% בפדיון מתיירים בהשוואה למחצית הראשונה של 2012. גם בשאר ערי התיירות ירד הפדיון מתיירים בתקופה זו