עקרונית הוסכם שבי ג'י איי תחלק דיבידנד של 27.9 מיליון שקל

עקרונית הוסכם שבי ג'י איי תחלק דיבידנד של 27.9 מיליון שקל. בעלי אגרות החוב הסירו את התנגדותם לחלוקת הדיבידנד. ההתנגדות נולדה לאחר שפורסם כי צביקה בירנבאום, בעל השליטה בבי ג'י איי, מנהל שיחות עם אילן בן דב לרכישת יבוא סמסונג לארץ. הסרת ההתנגדות תתבצע מעשית רק לאחר אישור האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) לתיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב