תע"א החזירה לח"א מטוס הרקולס שעבר החלפת כנף

במטוס הוחלף גם החיווט החשמלי ובוצעו בו עבודות תחזוקה. רק ארבעה מרכזים בינלאומיים באנגליה, קנדה, סינגפור וארה"ב מוסמכים לבצע עבודה מורכבת וייחודית זו