עיתונאית אמריקנית וצלם צרפתי נהרגו בהפגזה על חומס

הסלמה באירועים בסוריה: לראשונה מאז פרוץ הקרבות בסוריה, נהרגו במדינה עיתונאים זרים. עיתונאית אמריקנית וצלם עיתונות שילמו בחייהם כאשר ביקשו מחסה מהפצצות הצבא הסורי בבית ברובע המופגז באבא עמרו שבעיר חומס