20 נשים נרצחו ע"י בן משפחה וכ-200 אלף נשים מוכות בישראל

אלה הם הנתונים על פי מדד האלימות של ויצו לשנת 2013. היום הצטרפה אישה נוספת ל-19 הנשים שנרצחו על ידי בן זוגן או בן משפחה