היטלר לא נהיה פיהרר בבוקר בהיר אחד

פשיזם עדיין אין פה, אבל אם מישהו מדבר במושגים של טוהר הדם, קורא לחיסולם האלים של בני לאום אחר או בעלי דעה שונה, מסתכל על בני עמים אחרים כנחותים או מוכן בשם אהבת המולדת לסתום פיות ללא הבחנה ולנהוג באלימות – יש בו מן הפשיזם או הנאציזם