משרד החוץ, על החלטת דרא"פ לסמן מוצרים מההתנחלויות: "אפליה בוטה לרעה על בסיס אבחנה לאומית ופוליטית"

בתגובה חריפה שפרסם הערב משרד החוץ נאמר: "הצעד שהוכרז עליו הוא חסר תקדים, ומעולם לא הוחלה תקנה דומה לו בדרום אפריקה או במדינה אחרת. השימוש בכלים מפלים ומייחדים לרעה, המעודדים חרם כללי, מזכיר רעיונות בעלי אופי גזעני שממשלת דרום אפריקה , יותר מכולם, אמורה לדחות מכל וכל"