היועמ"ש מתייצב לצד עיריית ת"א בגישתה לפינוי חסרי בית

בפסק דין שניתן בסוף 2012 במחוזי בת"א נקבע, כי העירייה חרגה מסמכויותיה בפינוי דיירי הרחוב בעיר ונטילת מיטלטליהם. השופטת דרשה מהעירייה לקבוע נהלים לפינוי על פיהם יפעלו הפקחים. העירייה ערערה לעליון והיועץ המשפטי לממשלה בחר בחוות דעתו לצדד בעמדת העירייה. לטענתו, טעה בית המשפט באמצו "גישה חדשנית" לפירוש החוק