מטוסי חיל האוויר יירטו ביוני מטוס זעיר מימדים

האירוע התרחש בתחילת חודש יוני השנה. הטייס חרג מגובה הטיסה המותר, לא יצר קשר עם בקרה אווירית במעבר משטח טיסה מוגדר אחד לשטח מוגדר אחר ולכן סווג כתנועה לא מזוהה