בקשה לפסול מינוי פעיל ליכוד לתפקיד סמנכ"ל ברש"ת

ועד הטכנאים והנדסאים ברשות שדות התעופה (רש"ת) הגיש לביה"ד לעבודה בקשה לפסול מינוי של פעיל הליכוד, מיכאל וידל, לתפקיד סמנכ"ל מנהל וארגון. הוועד טוען כי בחירת האיש, לשעבר ראש מטהו של השר כץ, נעשתה על פי הוראה מלמעלה ותנאי המכרז שונו והותאמו למידותיו