נכשל ניסיון הברחה של אמצעי לחימה בנמל אשדוד

נתפסו על ידי עובדי מכס באשדוד. אמצעי הלחימה הקרים יועדו לתושב חברון