יוקם צוות בינמשרדי לגיבוש מדיניות להכשרות במלונאות

שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו, הודיע על הקמת צוות משותף למשרדי התיירות, האוצר והכלכלה בנושא ההכשרות המקצועיות. לדבריו, "יש לגבש מדיניות ארוכת טווח". המנכ"ל הלוי: בעניין תדמור, המצב כיום מחייב לקבל להחלטות אמיצות