הוכרז סכסוך עבודה לעובדי ממ"ן

ההסתדרות חוששת כי מאות עובדים במסופי המטען בנתב"ג יפוטרו בעקבות פרסום מכרז חדש להפעלת מסופי המטען, על ידי רשות שדות התעופה, בלי שנוהל מו"מ עם ועד העובדים וההסתדרות וללא התייחסות להסדרת תנאי ההעסקה של העובדים הקיימים