9% ירידה ריאלית בהכנסות רשות המסים בינואר-פברואר

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר השנה הסתכמו ב-37.6 מיליארד שקל, לעומת 39.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה ריאלית בהכנסות של 9%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012. עיקר הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת מהגידול הגבוה בהחזרים